Vil ha Nussir-avklaring fra Finnmark Ap

Kvalsund Arbeiderparti vil ha avklaring fra Finnmark Arbeiderparti om hvor partiet står i saken om gruvedrift i Repparfjorden.

Terje Wikstrøm

KOLLISJON: – Vi finner det merkelig at vår sametingsgruppe er så på kollisjonskurs med de vedtakene som er gjort, sier Terje Wikstrøm, Ap-ordfører i Kvalsund.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Kravet kommer etter at Arbeiderpartiets sametingsgruppe stemte nei til Nussirs planer i Kvalsund, under Sametingets behandling av saken i forrige uke.

– Vi finner det merkelig at vår sametingsgruppe er så på kollisjonskurs med de vedtakene som er gjort, sier Arbeiderpartipolitiker og ordfører i Kvalsund, Terje Wikstrøm.

Leder av Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Vibeke Larsen, sier at de forholder seg til sitt eget samepolitiske program, som de er valgt inn på.

– Og når det gjelder å være i utakt med resten av partiet, så er det vel ikke uvanlig at samepolitikerne i Arbeiderpartiet fatter vedtak på et litt annet grunnlag enn resten av partiet, sier Larsen.

– Burde dere fulgt partilinja?

– Vi er valgt inn i et nasjonalt organ for samene. Vi har vårt eget program, for å holde oss til den velgerkontrakten vi har der. Så har jeg forståelse for at Kvalsund Arbeiderparti er skuffet. Det har jeg vært mange ganger når det gjelder vedtak som er gjort på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Jeg har problem med å forstå at man her forsøker å kneble andre meninger, sier Larsen.

– Det synes jeg var drøye påstander, svarer Wikstrøm.

– Politikken er slik, og det er vi fullt innforstått med, at det er demokratiske spilleregler som skal følges. Men det er også slik at Kvalsund kommune er en sjøsamisk kommune. Og skuffelsen er derfor desto større når det foreligger et sjøsamisk ja til gruvedrift. Det vi har utfordret litt i debattene er de samiske interessene som Sametinget skal fremme: Gjelder ikke dette for sjøsamiske interessene, spør Wikstrøm.

Vibeke Larsen

– Sametinget er et urfolksorgan, sier Vibeke Larsen, som ikke vil la se kneble av Kvalsund Ap.

Foto: Dan Robert Larsen

– Dere har også sagt at det har forekommet usannheter i denne debatten?

– Først og fremst i åpen høring, men også i plenumsbehandlingen, ja. Jeg skal ikke nevne navn, men det virker som om noen av de folkevalgte har satt seg veldig lite inn i konsekvensutredningen. Det er en påstand vi får stå for, selv om den er drøy. Men kunnskapsnivået var på et veldig lavt nivå.

– Burde sametingsgruppa i Arbeiderpartiet holdt partilinja i denne saken?

– Nei, det er ikke slik at det ikke lov å mene det man mener. Men det er klart at man kan definitivt også se på et sjøsamisk perspektiv, og vi har veldig behov for aktivitet og arbeidsplasser.

– Vil et nei på Finnmark Arbeiderpartis årsmøte endre noe for Sametinget, Vibeke Larsen?

– Jeg har forstått det slik som at Ingalill Olsen og Ap vil innstille på positivt, og det kan jo de gjøre. Sametingsgruppa tar sine vurderinger utfra folkeretten. Vi er et urfolksorgan og folkeretten er selve grunnmuren, sier Larsen.