Normal

Vil ha nasjonal granskning av 22. juli-pengene

Støtteforeningen for Utøya-overlevende vil ha nasjonal gjennomgang av kommunenes bruk av 22.juli-midlene.

Utøya

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-angrepene flere ganger har blitt kontaktet av berørte som ikke har fått hjelpen de behøver i sin kommune.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Lisbeth Kristine Røyneland.

Lisbeth Røyneland ønsker nasjonal granskning.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Stortinget har siden 2011 bevilget til sammen 180 millioner kroner til oppfølging av berørte etter angrepene mot regjeringskvartalet og Utøya, skriver VG som først omtalte saken lørdag.

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-angrepene flere ganger har blitt kontaktet av berørte som ikke har fått hjelpen de behøver i sin kommune.

Dette, sammen med avsløringene om at Karasjok kommune i Finnmark unnlot å bruke to millioner tildelte Utøya-kroner til psykososial oppfølging gjør Støttegruppen skuffet.

– Bedre rustet

Støttegruppa mener at Helse- og omsorgsdepartementet må sette i gang en nasjonal kartlegging av hele ordningen, skriver VG.

– Vi er skuffet over at kommunene ikke har kjent sin besøkelsestid, og at de ikke har brukt midlene til å bygge opp sitt eget psykiske helsevern, sier Røyneland til NRK.

– Vi er opptatte av at dette også kan hjelpe andre senere. Kommunene vil være mye bedre rustet ved fremtidige katastrofer, sier Røyneland.

Støttegruppen har siden 2012 stilt spørsmål om saken til myndighetene.

– Hittil har kommunne gransket seg selv, nå må de berørte også bli spurt, slik at de kan få hjelpen de trenger, sier Røyneland.

Undersøkte kommuner

I Karasjok har kommunestyret nå vedtatt å ta to millioner kroner fra et fond, for å kunne gi de som har behov et tilbud.

Saken var i slutten av september oppe til diskusjon i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Utfra kontakten Støttegruppa har med de berørte tror lederen for Støttegruppa at også andre kommuner enn Karasjok kan ha brukt pengene feil.

– Jeg vil imidlertid ikke peke på konkrete kommuner, sier Lisbeth Røyneland til NRK.

I Troms har Fylkesmannen sett på pengebruken, og så langt ikke funnet at midler er brukt feil.

Kontrollkomiteen har bedt helseminister Bent Høie om å kommentere Karasjok-saken og redegjøre for om «om departementet har fått informasjon om at også andre kommuner ikke har brukt midlene som forutsatt».

Bekymret

I Kontrollkomiteen deler Gunvor Eldegard (Ap) Støttegruppas bekymring.

– Da vi stilte spørsmål om dette i fjor var svaret at pengene skal ha gått til psykososial oppfølging. Men da man undersøkte grundig i Karasjok så man jo at det ikke stemte. Derfor må dette sjekkes også i andre kommuner, sier Eldegard til NRK.

Ifølge VG gransker også nå Riksrevisjonen pengestyringen.

Ifølge departementet har helseministeren svart Kontroll- og konstitusjonskomiteen angående Karasjok-saken.

– Saken er nå til behandling i kommunestyret i Karasjok. Fylkesmannen i Finnmark avventer kommunestyrets behandling for å vurdere hvordan dette skal følges opp fra statens side. Helse- og omsorgsministeren har i brev til Stortinget gjort det klart at han vil bli holdt løpende orientert om saken, og vil komme tilbake til Stortinget dersom midlene ikke har blitt brukt etter intensjonen, sier Normann til VG.

Minnemarkering på Utøya fire år etter terrorangrepet.

Minnemarkering på Utøya fire år etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix