Vil ha lokale konsulenter

Det må finnes nye bankløsninger for lokale bedrifter når DNBs filialer i Øst-Finnmark og Hammerfest legges ned. Det mener leder i Kirkenes Næringshage, Guro Brandshaug. Hun mener man nå må gå i dialog med bankene for å finne gode løsninger som sikrer at lokale bedrifter fortsatt får tilgang på kapital, for eksempel gjennom lokale konsulenter.