Vil ha kontroll på Hurtigruten-kanselleringer

Hurtigruten bør skaffe bedre dokumentasjon for dårlig vær når de velger å kansellere et anløp, foreslår Kystverket.

Richard With

Hurtigruten «Richard With» på vei inn til Hammerfest, 15. mars 2016. Uvær gjorde at skipet måtte snu uten å legge til kai.

Foto: Allan Klo / NRK

Værrapportene fra kapteinene står ofte i sterk kontrast til det som er registrert på Yr.no.

Seniorrådgiver Kjetil Borhaug i Kystverkets sjøsikkerhetsavdeling mener det kan skyldes at værdata er hentet fra flyplasser, men tvilen bør ryddes av veien.

– Flyplassene ligger ofte et stykke unna der havna ligger. Så derfor er ikke nødvendigvis den observerte værtilstanden på havna det samme som Yr.no har logget på flyplassen, sier Borhaug.

Fire prosent kansellert

De to siste årene er fire prosent av anløpene til Hurtigruten kansellert på grunn av uvær.

Kystverket fikk nylig i oppdrag å granske kanselleringene nærmere, fordi kapteinene ofte har registrert værforhold som er mye verre enn det Meteorologisk institutt har notert.

Kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten er glad for støtten fra Kystverket.

Anne Marit Bjørnflaten

Kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten.

Foto: Pressefoto

– Vi overprøver aldri våre kapteiner når de gjør kanselleringer på grunn av vær. Vi vil heller ikke akseptere en situasjon der andre, det være seg ordførere eller samferdselsdepartement, skulle kunne komme til å overprøve våre kapteiner, sier Bjørnflaten.

Hurtigruten vil bidra

Men selv om Kystverket ikke kan se at Hurtigruten har jukset, foreslår de at rapporteringen bør bli bedre når et anløp blir kansellert. Staten må få vite om Hurtigruten er forsinket, og de må få vite tid og sted for værmålingene, foreslår Borhaug.

– Skjemaet kunne vært mer tydelig på hvilke sensorer som blir benyttet for å registrere vær og på hvilket tidspunkt man gjør registreringen og fatter beslutningen, slik at det er tydelig for alle parter, sier han.

– Dersom vi kan få til en rapportering som i større grad fanger opp og beskriver den situasjonen som vi møter på sjøen, skal vi selvfølgelig bidra til det, sier Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten.