NRK Meny

Vil ha konsekvensutredning

Kommunestyret i Alta kommer til å bestille en konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Det kom fram i formannskapet denne uka. Detaljene i utredningen er ikke klar. Opposisjonen kom med flere konkrete utredningskrav, men ble nedstemt. Opposisjonen ønsket å utrede flytting av sykehuset i Hammerfest til Alta, etablering av et Vest-Finnmark sykehus med to likeverdige klinikker, eller to selvstendige sykehus i vestfylket. Saken skal til kommunestyret 16. november.