Vil ha gratiskvoter for alle

Geir Iversen fra Hasvik mener kvotesystemet for fisk er kommet ut av kontroll, og vil gi gratis kvoter til alle. Han møter motvind i Nærings- og fiskeridepartementet.

Vinterfiske

Garnfiske ved Ingøy.

Foto: Allan Klo / NRK

– Da jeg gikk av som ordfører i Hasvik i 2007, hadde vi 90 fiskebåter. I dag har vi kanskje tretti igjen, sier Iversen, som er Senterpartiets stortingskandidat fra Finnmark.

Han mener kvotefordelingen er kommet ut av kurs og er i ferd med å rive ned intensjonene, som var å skape nye fiskeriarbeidsplasser langs kysten. I dag omsettes torskekvoter fra to millioner kroner og oppover, noe som gjør det utfordrende for spesielt yngre fiskere å etablere seg i næringen.

Geir Iversen

Geir Iversen tar til orde for å inndra det han kaller "evige kvoter", og hevder enkeltpersoner, fartøyer og selskaper fikk denne tilgangen for noen år siden.

Foto: Stian Strøm / NRK

Gratiskvoter

Den rødgrønne regjeringen innførte gratiskvoter i 2011, en ordning som er blitt videreført av Solberg-regjeringen. Disse kvotene er imidlertid begrenset til ti i året. Alt for lite, mener Iversen.

– Vi ønsker å reverse det som har vært, og så ønsker vi å si at kvotene som nå kommer inn vil heretter være gratis. Det vil si at en ungdom som ønsker å ro fiske skal kun ha utgifter til kjøp av båten, og så skal han få kvotene av staten og dermed få lov til å holde på med fiske gratis, sier han.

Iversen tar til orde for å inndra det han kaller "evige kvoter", og hevder enkeltpersoner, fartøyer og selskaper fikk denne tilgangen for noen år siden.

– De som har måttet betale for disse, gis skattemessige fordeler ved at kjøpsverdien avskrives for eksempel over ti år, sier han.

Reagerer

Statssekretær ved Nærings- og fiskeridepartementet, Ronny Berg (FrP) mener Iversen er på ville veier.

Ronny Berg

Statssekretær Ronny Berg (FrP) reagerer på Iversens utspill. - For første gang på 20 år er det nå en økning i antall fiskere, sier han.

Foto: Anita Føleide / NRK

– Jeg vet ikke hvor Geir Iversen henter sin statistikk. I følge den offisielle statistikken fra Fiskeridirektoratet var det 51 registrerte fartøy i Hasvik i 2007. I 2016 var det registrert 43 fartøy. Gode tider gjør nå tvert imot at ungdom søker seg til yrket. For første gang på 20 år er det nå en økning i antall fiskere. Finnmark fikk 42 flere fiskere i fjor. Da Senterpartiet satt i regjering under de rød-grønne mellom 2005 og 2013 ble det 232 færre fiskere i Finnmark. Å legge til rette for gode framtidsutsikter er det viktigste vi kan gjøre for å sikre rekruttering, og det gjør denne regjeringen, sier Berg.