Vil ha forskning på ørn før uttak

Klima- og miljødepartementet vil ikke sette i gang forsøksordning for uttak av kongeørn, før det er forska mer på arten. Stortinget ba i 2016 regjeringa sette i gang forsøksordning for forvaltning av kongeørn i Troms, på grunn av tap av sau og rein. Rovviltnemnda i Troms og Finnmark har vært kritisk til at ingenting har skjedd i saken. Leder av nemnda, John Karlsen er glad det nå skjer noe, men mener det må gå an å både forske og gjøre uttak samtidig: