Vil ha felles fylkesting

Kommunaldepartementet vil ha et felles fylkesting mellom Troms og Finnmark etter at Stortinget har vedtatt at de to fylkene skal slås sammen. Fylkesordfører Knut Werner Hansen i Troms har sendt beskjed til fylkestingets medlemmer at dette fellesmøtet kan bli i Kirkenes. Troms er positiv til en samenslåing, men Finnmark vil at Stortinget skal endre vedtaket.