Vil ha et eget helikopter for Finnmark

Regjeringen kommer i langtidsmeldingen for Forsvaret med forslag som politimester Ellen Katrine Hætta mener svekker beredskapen. Nå foreslår hun i stedet at Finnmark får et helt eget helikopter.

 Bell-412

I dag er Bell 412-helikoper plassert i Bardufoss en del av beredskapen til blant annet politiet i Finnmark. Nå kan de bli flyttet til Rygge.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

– Jeg syns det er svært beklagelig, helikopter har veldig stor betydning for politiberedskapen og beredskapen som er på grensa. Grensevakta gjør en vanvittig bra oppgave for politiet hver dag, og har behov for både transportkapasitet og kapasitet i forhold til HMS, sier politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta.

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, håper Finnmark kan få sitt eget helikopter, som politiet, Forsvaret, brann, og helse kan bruke.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

I langtidsplanen for Forsvaret foreslår regjeringen å flytte de tilgjengelige Bell 412-helikoptrene som i dag står i Bardufoss til Rygge.

Det vil man gjøre blant annet for å styrke bistanden til politiet på Østlandet, men for politiet i Nord-Norge blir det vanskeligere.

Stortingsrepresentant: Tror det løser seg

Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen forstår bekymringen, men tror det løser seg.

Frank Bakke-Jensen

Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen mener det er beroligende at det er en gjennomtenkt plan.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Det vi vet er at når man flytter 39 skvadronen til Rygge, så innfaser man også i 2019 nye NH-90 helikopter til Kystvakta. Det kan være ledig kapasitet der, og i tillegg vet vi at når de nye redningshelikoptrene kommer så er det også betydelig større kapasitet på dem.

Bakke-Jensen innrømmer at det er usikkerhet rundt hvordan oppdragene til politiet kan løses med den nye ordningen.

– Det er det, men det er også sånn at dette er tenkt på, og det mener jeg er beroligende, man rykker ikke bort noe uten å ha vurdert om det er mulighet for å få løst de andre oppdragene, sier han.

Eget helikopter til Finnmark

Politimester Ellen Katrine Hætta mener flyttingen av helikoptrene er del av en vanvittig sentralisering av ressurser, og har et alternativt forslag.

NH90

I 2019 skal nye NH-90-helikoptre settes inn hos Kystvakta.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

– Jeg tenker faktisk at vi i Finnmark har behov for et felles helikopter som kan benyttes av alle etater, politi, brann, helse, og Forsvaret, sier hun.

– Og det helikopteret burde være i Sør-Varanger?

– Det burde i alle fall være i Finnmark, så det er innenfor rekkevidde for oss.

Hun understreker at et helikopter, i likhet med andre beredskapsressurser, er nødvendig når det oppstår prekære situasjoner. Selv om det kanskje er en sjeldenhet at slike situasjoner oppstår, er hun ikke i tvil om at det er en tabbe å flytte de nåværende helikoptrene sørover.

– Finnmarks befolkning vil bli dårligere stilt enn tidligere, sier hun.