NRK Meny
Normal

Vil ha Banak som flynav i Finnmark

Fylkepolitiker Johnny Ingebrigtsen (SV) foreslår Banak lufthavn i Lakselv som nytt flynav i fylket.

Banak lufthavn

Banak lufthavn i Lakselv kan bli et nytt flynav i Finnmark, hvis SV-politikere Johnny Ingebrigtsen får det som de vil.

Foto: Alf-Emil Paulsen

Fylkestinget i Finnmark skal kommende uke ta stilling til det nye anbudet for flytrafikken i fylket i årene fremover.

Johnny Ingebrigtsen

Johnny Ingebrigtsen (SV).

Foto: Erik Lieungh

Til avisa Ságat sier SV-politiker Johnny Ingebrigtsen at det er må legges opp et rutenett som kan gi innbyggerne et tilfredsstillende flytilbud slik at ikke distansene blir for lange.

– For oss er det viktig at flyplassen i Porsanger blir et nav i fylkets stamflynett. Ikke minst fordi flyplassen i Banak betjener en stor del av fylkets befolkning, sier han til Ságat.

Ingebrigtsen er forøvrig heltidspolitiker gjennom sitt verv som hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune.

Vil ha tre nav

Overfor nettavisa iFinnmark utdyper Ingebrigtsen at mange har nærhet til Lakselv og dermed bruker Banak lufthavn. Han nevner Måsøy, Magerøya, Nordkynhalvøya og Karasjok.

– Vi ser at Lakselv er et knutepunkt. For eksempel i Honningsvåg jobber det over 50 personer hos Kystverket. En god del av disse bruker Lakselv for å reise ut av fylket. En stor fordel er at det ikke er noen fjellovergang for å komme fra Magerøya og dit, sier han til iFinnmark, og mener fylket bør ha tre nav: Alta, Kirkenes og Lakselv.

Vil ha kun to nav

Laila Davidsen

Laila Davidsen (H).

Foto: Robin Mortensen

Alta-ordfører Laila Davidsen (H), som også er fylkestingsrepresentant, ønsker at Finnmark SV holder seg til det fylkestinget tidligere har samlet seg om – nemlig at kun Alta og Kirkenes blir flynav i fylket.

– Bakgrunnnen er at vi kun er 75.000 personer i dette fylket. Skal vi fordele passasjerene på flere flyplasser forsvinner grunnlaget for å få direkteruter til Oslo, mener Davidsen.

Hvis flypasssasjerene i Finmmark rutes inn til Alta og Kirkenes, istedenfor til Tromsø som i dag, mener Davidsen det vil gjøre det attraktivt for SAS og Norwegian å etablere kommersielle direkteruter fra Finnmark til Oslo.

– Hvis vi skal få til utvikling og vekst, både inneforn nærings- og reiselivet, er vi nødt til å ha gode forbindelser, og til Oslo spesielt, mener Davidsen.

Hun viser til den enorme veksten i nordlysturisme i Tromsø, som hun tror skyldes nettopp de gode forbindelsene fra Oslo til Tromsø, og dertil dårlige forbindelse til Finnmark.

Konferansemarkedet, som hadde en positiv utvikling i Alta, opplever ifølge Davidsen en nedgang etter at direkteforbindelsene til Oslo ble redusert, spesielt på vinteren, for to år siden.

– Soloutspill

Til iFinnmark avviser SVs fylkesleder Tommy Berg at utspillet om Banak-nav har noen støtte i partiet.

– Vi har et årsmøtevedtak på at Finnmark skal ha to nav, Alta og Kirkenes. Dette står klart i fylkesprogrammet til SV, så dette anser jeg som et soloutspill fra Ingebrigtsen, sier Berg til avisa.