– Resirkulering er nærmest miljøkriminalitet

Tusenvis av sykler som det er bruk for i Russland, har blitt sendt til resirkulering. Miljøorganisasjonene som vil engasjere seg i saken møter en vegg av byråkrati.

Sykler på Storskog

Syklene asylsøkere bruker for å komme over Storskog grensestasjon, er ikke godkjent i Norge og sendes fortløpende til resirkulering.

Foto: Anders Stang Lund / Politiet

Tusenvis av såkalte «asylsykler» har blitt sendt til resirkulering fra Storskog grensestasjon. Årsaken er at syklene ikke er godkjent til bruk i Norge.

At tilnærmet nye sykler omgjøres til metall, har engasjert mange, og nå har Naturvernforbundet kommet på banen.

– Vi har samarbeidet med den russiske organisasjonen Det økologiske senter på Kola i 20 år. Sammen ønsker vi å få syklene tilbake til Russland, sier rådgiver i Naturvernforbundet, Helga Lerkelund.

Ideelle organisasjoner trenger sykler

Vitaly Servetnik

Vitalij Servetnik i den russiske miljøorganisasjonen Det økologiske senter på Kola.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Retur av sykler til Russland har blitt problematisert fordi man frykter at de vil bli solgt på nytt, og komme tilbake til Norge over Storskog.

Men Det økologiske senter på Kola har konkrete planer om å gi syklene til ungdomsklubber, miljøorganisasjoner og idrettslag.

– Det er lite fokus på miljøvennlig transport i Russland. Disse syklene kunne vært med på å skape en forskjell. Å skrote gode varer er nærmest miljøkriminalitet, sier Vitalij Servetnik i Det økologiske senter på Kola.

Elena Kruglikova

Jelena Kruglikova i den russiske miljøorganisasjonen, Det økologiske senter på Kola, er lettere sjokkert over at nærmere 4.000 relativt nye sykler har blitt sendt til resirkulering.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Godt over 4.000 sykler har blitt resirkulert hittil i høst. Nesten hver dag kjøres konteinere fylt av nye sykler til Øst-Finnmark Avfallsselskap på Tana bru.

Det er nesten to timer kjøring.

Russerne påpeker at veien til Nikel bare er halvparten.

– Sykkel er ikke noe alle russere kan unne seg. Hvis vi bare kunne fått syklene til Nikel, kunne vi gitt dem til organisasjoner som vil være svært takknemlige for en slik gave. Disse syklene er kanskje ulovlige i Norge, men de kan brukes i Russland, sier Jelena Kruglikova i den russiske miljøvernorganisasjonen.

Politiet gjør sitt beste

Politiet i Øst-Finnmark som resirkulerer syklene, har ikke ressurser til å til å vie mer tid til sykkelproblematikk. Det må i så fall være opp til tollmydighetene i Norge og Russland.

– Slik situasjonen på Storskog er nå, må vi bruke all vår kapasitet og oppmerksomhet på mennesker som kommer over grensen, sier Torstein Pettersen, fungerende politistasjonssjef i Kirkenes.

Sykler til skrot

En lastebil er i ferd med å kjøre en sykkelconteiner til resirkulering fra Storskog grensestasjon.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Byråkrativeggen

Regiondirektør for Tollvesenet i Nord-Norge, Atle Joakimsen, sier at det neppe blir mulig å få syklene tilbake til Russland.

Det blir for kostbart.

Da må man få en eksportør i Norge og en importør i Russland.

– Ideen er god, men den blir vanskelig gjennomføre. Det må i så fall opp på direktoratnivå i landene det er snakk om. Det blir mange skranker å henvende seg til, sier Joakimsen.

– Samarbeid må være mulig

Helga Lerkelund

Helga Lerkelund i Naturvernforbundet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Over grensa på Storskog kom det i forrige uke 492 nye asylsøkere, trolig med 492 nye sykler. Et nytt lass er straks klart for resirkulering.

– Når vi er villige til å samarbeide for å få disse syklene til Russland hvor de kan komme til nytte, håper vi at også norske og russiske myndigheter vil være villige til å samarbeide om dette, sier Lerkelund i Naturvernforbundet.