Vil granske praksisen rundt «kvotebaroner»: – Mange har svin på skogen

Senterpartiet i Finnmark ønsker en gransking av om norske politikere har fulgt lover og regler når det gjelder fordeling av fiskekvoter.

Vil granske praksisen rundt kvotebaroner

Geir A. Iversen (Sp) er fra Hasvik og forteller at kommunen har hatt en halvering av antall kystfiskebåter siden 2007. Hovedbildet er av fiskeværet Sørvær i samme kommune, som har lidd under kraftig fraflytting de siste årene.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Det kommer frem i et brev fylkeslaget har sendt til Senterpartiet sentralt.

– Det vi ønsker er at man skal gå inn og se på om Fiskeridepartementet og Stortingets folk gjør det som de plikter å gjøre, nemlig å følge norske lov, sier Geir A. Iversen, leder av Senterpartiet i Finnmark.

– En adel

Noen få men pengesterke aktører kontrollerer fiskekvoter, areal og konsesjoner i dag.

Iversen mener at norske politikere gjennom årene har tillatt en praksis der fiskeressursene som skulle gi levebrød til kystsamfunnene, i stedet er blitt milliardverdier for det han kaller «en adel», såkalte kvotebaroner og arvingene deres.

– Vi ønsker å se på om lover og regler er fulgt når kvoter er tildelt, og om kvoter går tilbake til fellesskapet når noen har sluttet med fiske og om man på nytt tildeler gratis eller om noen stilltiende har funnet ut at vi kan godta systemet som det er, sier Iversen.

Ved å kontakte Senterpartiet sentralt ønsker Senterpartiet i Finnmark nå å få hjelp til å belyse praksisen rundt fiskekvoter og konsesjoner i dag. Og – ikke minst – hjelp til å få i gang konkrete prosesser.

Finnmark Sp mener at politikken som føres står i motsetning til deltagerloven av 1999. I brevet heter det at loven fastslår at fisket eies av folket.

Lundteigen: – Bør granskes

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Per Olaf Lundteigen (Sp) støtter fylkeslaget i Nord-Norge.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

I brevet spør også Finnmark Sp om Fiskeridepartementet er kommet på kant med loven og har «formørket» allmennhetens forståelse av hva det innebærer å få kvoter og konsesjoner.

Brevet er blitt lest av blant andre Senterpartiets Per Olaf Lundteigen i Stortingets arbeids- og sosialkomite. Han støtter lokallaget på at praksisen må granskes.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon, sier han.

– Hele poenget med den offentlige fiskeripolitikken er at fisken skal bringes til land langs kysten, bearbeides og bidra til å skape arbeidsplasser og aktivitet. Vi ser at de forpliktelsene som ligger på en rekke trålere ikke blir oppfylt, og det er vesentlig at vi da reiser saken i Stortinget.

– Forties

Geir A. Iversen legger ikke skjul på at han tror mange politikere har svin på skogen, og mener at temaet derfor forties.

– Hvis man vet viten og vilje har gjort ting som ikke er helt rett, må man ta straffen. Hvis man ikke er villig til å gå inn og undersøke om det er gjort feil må man kunne anta at det er skjedd så mye galt at man ikke ønsker å gjøre noe med det, sier han.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker ønsker ikke å kommentere saken.