Normal

Vil gjøre jakt på jerv enklere

Jerven skremmer bønder og reindriftsutøvere over hele landet når beitesesongen er i gang. Nå ønsker regjeringen å gjøre det enklere å jakte på jerven.

I jervens rike

Jerven tar livet av mange husdyr og bønder frykter den. Nå vil derimot regjeringen gjøre det mer effektivt å jakte på jerv.

Foto: Picasa 2.6

Bønder og reindriftsutøvere plages stadig mer av at jerv tar sauer og rein ute på beite over hele landet.

På Vestlandet har situasjonen gjort det slik at sauebøndene gruer seg til å slippe dyrene til fjells på sommeren.

Nå ønsker regjeringen å gjøre noe med problemet og vil innføre en mer effektiv jakt på jerven.

Vil ha mindre hiuttak av jerv

Dersom den vanlige jakta ikke bidrar til å få ned jervebestanden, kan direktoratet sette i gang ekstraordinære uttak av jerv.

Avliva jervetispe og to ungar

Ved svært mye jerv har det ved enkelte tilfeller vært lov å jakte på jerv i hi. Det ønsker man nå å forhindre.

Foto: SNO Aurland

Regjeringen vil nå gjøre lisensjakt på jerv mer effektiv ved å tillate blant annet frakt med snøskuter og lyskastere ved åte.

I tillegg ønsker de dermed også å redusere en svært omdiskutert jaktmetode.

– Problemet i dag er at vi i for liten grad får tatt ut lisenskvoten for jerv. Derfor blir en god del av uttaket på jerv foretatt i form av såkalte ekstraordinære uttak i form av hiuttak av jerv, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljøverndepartementet til NRK.

– Det er en kontroversiell jaktmetode og Stortinget har sagt at lisensjakt på jerv skal være hovedvirkemiddelet for å redusere jervebestanden. Derfor er det viktig å få en mer effektiv lisensfelling på jerv slik at jakten på den i større grad kan bli foretatt av ordinære jegere.

Spørsmålet rundt hva man skal gjøre med jerven har vært mye omdiskutert. Rovviltnemnda i Midt-Norge har tidligere sagt at de ønsker fellingstillatelse på enkelttilfeller når den tar livet av husdyr.

Tar tusenvis av husdyr

I reindriftsåret 2013/2014 ble det utbetalt erstatning for 3651 tamrein som drept av jerv i Finnmark, og 327 tamrein som drept av jerv i Troms.

På landsbasis er det samlede tallet for antall husdyr, som blant annet sau, tatt av jerv

Jerv drap sau

Bønder over hele landet har i lang tid vært plaget med at dyrene blir tatt av jerv når de er på beite. Her fra et fjellområde mellom Lærdal og Årdal i Sogn og Fjordane.

Foto: SNO-Aurland, rovviltseksjonen – Rovviltkontakt Håkon Øydvin.

betraktelig høyere.

Jerven er fredet og er klassifisert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter for 2010.

Om regjeringen derimot får vedtatt sine forslag til endringer i jervejakta, vil flere jerv bli tatt allerede til vinteren.

– Disse forslagene går blant annet på bruk av snøskuter til uttransportering av åte og jervebås, samt bruk av kunstig lys på åte for jerv. Vi er nå helt i sluttfasen av arbeidet med å få på plass disse forskriftsendringene og vi tar sikte på å vedta forskriftsendringene nå i sommer slik at utprøvingene kan starte opp fra 10. desember når lisensfellingsperioden for jerv starter, sier Lunde i Klima- og Miljøverndepartementet.