NRK Meny

Vil gjøre gruve til attraksjon

Naturvernforbundet foreslår at de nedlagte gruvene i Biedjovaggi utenfor Kautokeino blir turistattraksjon. Nylig vedtok kommunestyret å føre området tilbake til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Dermed er det foreløpig slutt på den årelange kampen om å gjenåpne den gamle kobber- og gullgruva. Naturvernforbundet foreslår at området enten tilbakeføres til naturen eller gjøres om til en turistattraksjon.