Vil gi finnmarksstemmer dobbel valgverdi

En stemme fra Finnmark må telle mer enn en stemme fra Troms i det nye storfylket. Det krever finnmarkspolitikere.

Tromsø og Vadsø

Fylkeshovedstedene Tromsø og Vadsø. Går alt etter planen blir Finnmark og Troms ett stort fylke i 2020 og før den tid må politikerne i de to nordligste fylkene få på plass et felles fylkesting.

Foto: NRK

– På grunn av folketall og avstander må Finnmark i hvert fall ha like mange representanter som Troms for å kunne ivareta våre interesser, sier fylkestingspolitiker i Finnmark Rut Olsen (Frp).

Hun frykter Finnmark vil bli underrepresentert, og mener derfor stemmene fra Finnmark må telle mer enn stemmene fra Troms ved fylkestingsvalg.

Det er ikke sånn at vi i Troms sitter klar til å overkjøre finnmarkingene.

Kari-Anne Opsal (Ap), varaordfører Troms fylkeskommune
Rut A. Olsen

Rut Olsen (Frp) mener det må iverksettes tiltak for å sikre Finnmarks interesse når fylket slås sammen med Troms.

Foto: Knut Åserud / FFK

Mener dobbeltstemmer vil jevne ut ulikhetene

Fylkesvaraordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik (Ap) støtter Olsen og mener det må gjøres tiltak for å sikre bred representasjon.

Det er ingen øvre grense for hvor mange representanter man kan ha i et fylkesting, men folketallet er med på å bestemme hvor mange man ender opp med.

Å gi finnmarksvelgerne dobbeltstemmer ved fylkestingsvalg er et forslag som kan jevne ut ulikheten hva gjelder folketall, mener Vassvik.

Jo Inge Hesjevik

Høyres fylkestingsrepresentant i Finnmark, Jo Inge Hesjevik, er kritisk til vekting av stemmer.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Hvis man ikke skal bruke folketallet som utgangspunkt for representasjonen, så må stemmene til Finnmark telle mer.

Høyres fylkestingsrepresentant i Finnmark, Jo Inge Hesjevik, synes derimot det er en dårlig idé å innføre stemmer av dobbel verdi til finnmarksvelgere. Det vil undergrave posisjonen til Finnmark i nord og er ikke gunstig for et godt samarbeid med Troms, forklarer han.

– Da fortsetter vi å definere oss selv som annerledes, og det tror jeg ikke vil fungere i fremtiden.

Forventer reversering

Opsal og Myrseth

Kari-Anne Opsal (Ap), varaordfører i Troms fylkesting, tror sammenslåingen vil reverseres om Arbeiderpartiet kommer i regjering etter høstens stortingsvalg.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Mens det i Finnmark er liten interesse for fylkessammenslåing, er det i Troms fylkesting en bred enighet om regionreformen.

Fylkesvaraordfører i Troms Kari-Anne Opsal (Ap) mener det er for tidlig å snakke om hvordan en skal organisere det nye fylkestinget.

– Jeg registrerer at det er kommet forslag om å vekte stemmer, men det er altfor tidlig å si noe om.

Urealistisk med lovendring

Statsviter og tidligere Venstre-politiker Jonas Stein tror det er usannsynlig at Finnmark skal få kunne stemme med dobbel verdi ved fylkestingsvalg etter sammenslåingen.

Ifølge valgloven er det i dag ikke tillatt med en slik ordning som finnmarkspolitikerne ønsker seg.

– Jeg tror det er vanskelig å legge opp til et system hvor stemmer begynner å telle ulikt. Utgangspunktet er å følge valgloven som er i dag, hvis ikke må Stortinget vedta endringer. Det tror jeg ikke man vil få gehør for, forklarer statsviteren.

Lignende i Trøndelag

Nord- og Sør-Trøndelag vedtok allerede i fjor å slå seg sammen til ett felles Trøndelag i 2018. Der skal de ha et felles fylkesting med hele 78 representanter inntil fylkestingsvalget i 2019. Deretter vil de redusere antall fylkestingsrepresentanter til 59.

Sør-Trøndelag har dobbelt så mange innbyggere som fylkesnaboen i nord, men fylkesordfører i Nord-Trøndelag Pål Eide (H) mener likevel en vekting av stemmer ikke er noe å prate om.

– Jeg syns at demokratiet bør basere seg på at én stemme er én stemme, og det er opp til partiene å vise ansvar for de ulike regionene.