NRK Meny
Normal

Vil forske seg frem til færre skuterulykker

Forsker og overlege Torben Wisborg tror man kan få bukt med mange av de alvorlige skuterulykkene om man finner ut hva de skyldes.

Anders Nils Buljo

FARLIG. Å kjøre skuter i mørket kan være farlig. Det er en av gjengangerne forskere har funnet når de har sett på årsaken til skuterulykker.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Kunnskapen om skuterulykker er mangelfull, og det vil Torben Wisborg på sykehuset i Hammerfest gjøre noe med.

– Vi har sett på skuterulykker helt tilbake til 1988 og det vi ser er at de fleste som skader seg gjør det i helgene og veldig mange skjer på kveld og natt. Det som kjennetegner dem er dårlig lysforhold, ofte kjøring utenfor løype, stor hastighet og at man kolliderer med noe.

Lignende studier ga stor suksess

Wisborg tror det er mulig å få ned antall alvorlige skuterulykker hvis man finner gode tiltak til de identifiserte årsakene. Han og kollegene har sett på tilsvarende studier på barn som har blitt skadd i trafikken. Der har man lyktes med å unngå drepte i trafikken nettopp fordi man har funnet ut hvordan de skadet seg.

Torben Wisborg byline

Torben Wisborg forsker på skuterulykker og håper å komme med tiltak som får ned antallet skader.

Foto: privat

– Vi tror det samme kan gjøres med snøskutere også, sier Wisborg.

Forskningsprosjektet om skuterulykker ble igangsatt i forbindelse med endringen av lov om ferdsel i utmark.

Starten av sesongen er kritisk

Målet er å se hvordan lovendringen påvirker antall ulykker. Snøskuterulykker har ikke blitt analysert på en systematisk måte tidligere.

Wisborg tror det å være forsiktig tidlig på sesongen er et godt tips man kan ta med seg fra motorsyklistene.

– Man er blitt litt rusten og det er lurt å ta det litt med ro i starten, sier Wisborg.