NRK Meny

Vil flytte elvemuslinger

Fylkesveg 885 mellom Håpet og Nyrud skal oppdateres. Veien krysser i dag Ørnevassbekken hvor det finnes flere enn 40 individer elvemusling. For å ta vare på dem har Statens vegvesen søkt om å flytte muslingene midlertidig i annleggsperideon. NIBIO ved Svanhovd vil bli leid inn som konsulent til å utføre flyttingen.