NRK Meny

Vil evaluere skredulykke

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å evaluere skredulykken på Svalbard i desember. Hensikten er å lære av hendelsen og foreta endringer og tilpasninger der det er behov. Arbeidet skal ledes av DSB med bistand fra Hovedredningssentralen i Sør-Norge og Politihøgskolen.