NRK Meny

Vil endre pensjonsregel

Regjeringen foreslår å fjerne dagens regel om at man må være ansatt et sted i tolv måneder for å få pensjon. Dette kommer fram i et høringsutkast fra Finansdepartementet som VG har fått tilgang til. Dersom dette forslaget blir vedtatt, vil det gi arbeidsgiverne en kostnadsøkning på 300 millioner kroner skriver avisa.