NRK Meny

Vil doble antall asylplasser i nord

UDI planlegger ordinære plasser for 10.000 asylsøkere i Nord-Norge. Strømmen av asylsøkere over grensen de siste månedene, gjør at UDI må trå på gassen i arbeidet for å skaffe nye, mer permanente mottaksplasser. UDI vil ha 4000-6000 nye ordinære mottaksplasser noe som innebærer en fordobling i forhold til i dag, skriver Nordlys.