NRK Meny
Normal

Vil bygge ny havn til 325 millioner

I det største, kommunale prosjektet i Hammerfest noensinne, planlegger havnemyndighetene tidenes utbygging for å fjerne tungtrafikk fra byens sentrumsområder.

Hammerfest

Siden Snøhvit kom til Hammerfest, har inntektene fra havneavgiftene blitt firedoblet. Nå vil kommunen flytte tyngre godsaktivitet vekk fra bykjernen og inn til industriområdene i Rypefjord.

Foto: Allan Klo / NRK

Ikke så rent få trailere må i dag gjennom et allerede tungt belastet sentrumsområde for å komme til dagens kaiområder, der tunggods og turister kappes om plassen. Dette skal det altså bli slutt på.

– Vi legger opp til et mykere trafikkbilde i sentrumsområdene, og gods avgrenses til det som kommer med hurtigruta og hurtigbåtene. Dermed blir det mindre tunggods, og mer persontrafikk. Vi får samlet hurtigbåtene i en egen hurtigbåtterminal, noe som gir bedre service til reisende i forhold til hvor båten går fra, sier leder ved Hammerfest Havn, Per Åge Hansen.

Per Åge Hansen

- Med dette prosjektet legger vi opp til et mykere trafikkbilde i sentrumsområdene, sier havnesjef Per Åge Hansen

Foto: Allan Klo / NRK

Tyngre gods ut av sentrum

Det betyr en utvidelse av sentrumskaia fra 4200 til 6500 kvadratmeter. I tillegg kommer utbedringer av dagens fiskerihavn på Fuglenes. Aktivitet med tyngre gods over kai i byens sentrum flyttes til industriområdet ved Leirvika i Rypefjord. Dette vil gi betydelig bedre plass til både hurtigrutene, cruisskip og hurtigbåter.

Nye Hammerfest havn

Slik ser den nye sentrumskaia ut på tegnebrettet, en utvidelse fra 4200 til 6500 kvadratmeter.

Foto: Hammerfest Havn/Multiconsult

Innen 2021 kan nye Hammerfest havn være ferdig, med en foreløpig prislapp på 325 millioner kroner, hvorav Hammerfest selv må ta opp et lån på 140 millioner kroner for å komme i mål økonomisk. Styreleder i Hammerfest Havn, John Wahl, er trygg på at økonomien holder, til tross for at organisasjonens totale gjeld vil sprette opp i 260 millioner kroner.

– Vi er trygge på dette holder økonomisk. I dag har vi rundt 40 millioner kroner i årlige inntekter fra havnevirksomheten. I tillegg vil vi få leieinntekter fra den ferdige havneterminalen, sier han.

To milliarder i gjeld

Fullt så sikker er ikke kommunens rådmann. Hammerfests lånegjeld har for lengst passert 2 milliarder kroner.

– I kommunens økonomiplan har vi allerede sagt at vi ikke skal ha mer lånegjeld. Vi kan ikke strekke oss lengre, og nå må vi begynne å ta ned gjelda, sier Leif Vidar Olsen.

Rådmann i Hammerfest Leif Vidar Olsen

Rådmann i Hammerfest er bekymret for økonomien ved nye låneopptak. I dag har gasskommunen drøye to milliarder i utestående gjeld.

Foto: Allan Klo / NRK

Forurenset sjøbunn

Det hører med til historien at prosjektet inkluderer en massiv opprenskning av forurenset havbunn i havnebassenget. Her ligger restene av tyskernes brenning av Hammerfest i 1944/45. Under onsdagens kommunestyremøte hevdet Høyres representant at det beste var å la disse massene ligge i ro.

– I dag er disse massene delvis overdekt med rundt en centimeter friske masser. Det er ingen grunn til å bringe dette opp i vannmassene og spre det utover hele havna. Det kommer til å skje, dersom vi begynner å pumpe og grave i det, sier Ole Martin Rønning.

Saken kommer opp til politisk behandling senere i år.