NRK Meny
Normal

Vil bruke droner til å redde folk på havet

Kystverket ønsker en større bruk av droner til å redde personer i nød til havs,
men Hovedredningssentralen er skeptisk.

Droneoperasjon

Flere ønsker nå, i likhet med Kystverket bruk av droner til overvåkning og oversikt over områder. Her er droner i bruk i forbindelse med seltelling på Vestisen.

Foto: Stian Solbø / Norut

– Droner bør utnyttes i langt større grad enn nå til både søk og redningsoppdrag, mener Ragnvald Otterlei fra teknologifirmaet Simicon.

Han har testet ut droner for Kystverket, og sier ny teknologi gir store fordeler.

– Mitt budskap er at man må bygge opp et system hvor man har droner på forskjellige steder som raskt kan gå ut på de områdene som er aktuelle.

Sikrere og billigere

Ragnvald Otterlei redegjorde nettopp for testing og bruk av droner på Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg.

Ragnvald Otterlei

Ragnvald Otterlei fra teknologifirmaet Simicon har testet ut bruk av drone sammen med Kystverket.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Han mener det både er sikrere -og billigere å bruke droner ved redningsaksjoner til havs.

– Man kan tillate seg å bruke droner i situasjoner som er farlige for bemannet luftfart, og så er det slik at når du kommer opp i lufta og får bilder ovenfra, så ser du mye bedre enn om du sitter på en båt.

– Det gir deg en helt annet oversikt, og da når du bruker droner istedenfor et bemannet helikopter eller fly, så er det også en helt annen pris på det. Da kan man tillate seg å ha flere droner i lufta samtidig.

Under tester tatt utenfor Vardø sammen med Kystverket, ble det også prøvd ut bruk av droner ved oljeutslipp.

En tidligere rapport fra Kystverket slår fast at man ikke har god nok teknologi for å fjerne olje i islagte farvann.

– Hvilke erfaringer gjorde dere?

– Skipssjefen i Kystvakten sa det ga en fantastisk oversikt. Han kunne omgående se om lensa sto feil i forhold til hvor oljen var, slik at det å få det bilde fra luft ville øke hans effektivitet vesentlig, sier Otterlei.

– Personell må redde folk i nød

Otterlei mener Norge ligger uvanlig langt etter i å ta i bruk ny teknologi og at vi nå må følge utviklinga til andre land.

– Vi har jo alle sett militæroperasjonene og det er klart at israelitter og amerikanere har vært langt foran andre nasjoner, men så har jo Canada og andre nasjoner som vi burde kunne sammenligne oss med, tatt dette i bruk i større grad enn det vi har gjort her i Norge, sier Ragnvald Otterlei til NRK.

Men fra Hovedredningssentralen advares det mot bare å satse på ny teknologi.

Raymond Prestøy

Redningsleder Raymond Prestøy fra Hovedredningssentralen for Nord-Norge

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det er klart at droner er veldig bra, men du kan ikke se bort ifra den faktoren og faktisk få ressurser ut å berge folk. Skal du ha noen til å dra ut å redde noen, så må du ha fartøy eller helikopter, sier redningsleder Raymond Prestøy fra Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

Men også redningsetaten ser nytten av ubemannede fly.

– Det er klart at har du en drone som har lokalisert noen i nød, så vil tiden det tar å berge personer som ligger i havet, være mye kortere enn hvis du bruker helikopter til å søke.