NRK Meny

Vil bruke 32 mill på fiskerihavner

Finnmark fylkeskommune har satt opp følgende prosjekter som hovedprioritet for statlige midler til kommunale fiskerihavner.

Prioriteringsgruppe 1. Total tilskuddssum 14,8 mill
1. Flytebrygge. Forsøl, Hammerfest 1,7 mill
2. Flytebrygger. Havøysund, Måsøy 1,3 mill
3. Flytebrygge. Ingøy, Måsøy 0,6 mill
4. Flytebrygge. Mehamn, Gamvik 3,7 mill
5. Forlengelse av flytebrygge og molo. Vadsø 3,5 mill
6. Flytemolo. Svartnes, Vardø 4,0 mill

Prioriteringsgruppe 2. Total tilskuddssum 17,3 mill
1. Kaiutbedring. Torhop, Tana 0,7 mill
2. Flytekai. Kvalsund 1,1 mill
3. Bølgedemping. Øksfjord, Loppa 1,3 mill
4. Flytebrygge. Nordvågen, Nordkapp 2,5 mill
5. Flytekai. Urnesbukta, Alta 2,4 mill
6. Fast kai. Berlevåg, Berlevåg kommune 9,3 mill