Vil berge grenseskole

Norske Samers Riksforbund (NSR) vil stanse nedleggelsen av Sirma oppvekstsenter i Tana, og fremmer saken for Sametingets plenum i juni. – Grenseskole-samarbeidet og det samiske språkmiljøet i Sirma er for viktig til at nedleggelse kan forsvares, melder NSR. Tana kommune har vedtatt nedleggelse med begrunnelse i manglende elevgrunnlag. Oppvekstsenteret har i mange år hatt undervisningssamarbeid med Utsjok skole på finsk side.