NRK Meny
Normal

Vil at staten skal drifte fergesambandet

Ordfører Eva Husby med klar tale til Finnmark Fylkeskommune: – Kravet vårt er helt entydig! Fergesambandet Hasvik - Øksfjord må tilbakeføres til staten som riksvegferge slik det var før 2010. Dere mangler både kompetanse og evne til å drifte et så stort samband.

Nordområdesatsingen

Fergesambandet Hasvik - Øksfjord må tilbakeføres til staten som riksvegferge slik det var før 2010, er kravet fra Hasvik-ordføreren.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

1. januar 2016 fikk Hasvik to nye ferger, men gleden ble kortvarig for samfunnet som er avhengig av ferge. Fergekaoset fikk kommunen til å ta grep. For å få alle fakta på bordet bestillte de i april en «Konsekvensutredning for drift av fergesambandet Hasvik - Øksfjord» for å se på kostnader, kapasitet, fartøy, avvik og trafikkutviklingen.

Eva Husby

Fylkeskommunen har verken kompetanse eller evne til å drifte Hasvik - Øksfjordsambandet mener ordfører Eva Husby.

Foto: Knut-Sverre Horn

Rapporten fra Møreforskning ble offentliggjort onsdag. Konklusjonen er, mener Husby, at staten igjen bør overta drifta av fergesambandet.

– Det som har vært mest skuffende med rapporten er at fylkeskommunen ikke har frigitt informasjon som går på fartøyene. Det overrasker meg stort siden det er mye der konflikten har ligget. Man har etterspurt kvalitet på båtene som går her, sier ordfører Eva Husby.

Møreforskning påpeker at rapporten er dårligere siden de ikke fikk all faktagrunnlag for å vurdere kvaliteten på båtene.

– Det som skjer nå er at vi nesten har gitt opp å jobbe med fylkeskommunen i denne saken. Det er de som har det overordnede ansvaret for at Hasvik- samfunnet skal få et fergetilbud som vi har krav på. De har verken er vilje eller evne til å ta våre signaler på alvor. Det underbygger jeg også med at de ikke har presset mer på Boreal for å få ut faktaopplysning om avvik i drifta.

Hasvik

Ifølge ordfører Eva Husby ble det omsatt for en milliard kroner i 2015 i Hasvik innenfor fiskeri, og alt går med ferge. Det er livsnerven til samfunnet.

Foto: Erik Lieungh

Mer opptatt av penger enn fergetilbudet

Eva Husby mener fylkeskommunen er mer opptatt av å spare penger på fergene enn å gi et godt fergetilbud.

– Vi ser også at fylkeskommunen får 114 millioner til drift av seks fergesamband i fylket. De bruker rundt 90 millioner. De sparer penger på fergedrifta. Det som også er veldig påfallende er at staten i samme periode har gått inn å øket volum enormt på de 17 riksvegfergene som de har ansvaret for. Den økningen begrunner de med kapasitetsbehovet.

Nå har Hasvik startet et tverrpolitisk samarbeid for å jobbe opp mot stortingspolitikerne. Det er på et statlig nivå det nå må gripes inn. Fylkeskommunen kan eller vil ikke følge denne saken opp, derfor mener Hasvik at det er et nasjonalt ansvar å sikre de et godt fergetilbud.

– Vi har et enormt volum innenfor fiskeri. Det ble omsatt for en milliard kroner i 2015. Omentrent alt går med ferge, så det er klart at ferga er viktig for oss. Det er ikke uten grunn vi omtaler den som livsnerven vår. Det er heller ikke uten grunn at du har det store engasjementet.

Unyanserte beskyldninger

Geir Ove Bakken som er leder for hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune har ikke lest rapporten fra Møreforsk onsdag kveld, så det er ikke alt han kan svare på. Men han reagere på beskyldninger om at fylkeskommunen har holdt

Geir Ove Bakken

Geir Ove Bakken som er leder for hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommunen reagere på beskyldninger om at fylkeskommunen har holdt tilbake informasjon.

Foto: KRISTIN FORLAND / NRK

tilbake informasjon.

– Jeg kan ikke tenke meg at fylkeskommunen har holdt tilbake informasjon som er vesentlig for rapporten. Det vi har hatt av informasjon har de fått tilgang på. Det er i alle sin interesse at fergesambandet fungere som det skal.

Bakken synes at endel av kritikken mot fylkeskommunen er unyansert.

– Det er drøyt etter kun ett halvt år å si at vi ikke har kompetanse til å drifte fergesambandet. Vi har utfordringer med drifta innimellom, det har jeg ingen problemer med å innrømme. I starten av året hadde vi altfor mange kanselleringer, men nå skal det være på plass. Vi aksepterer heller ikke standaren på reservefergen. Den tilfredstiller ikke vilkårene.

Bakken ser at fiskeriene i Hasvik er i utvikling og at det er viktig med et godt fergetilbud. Slik som det er nå er det 60 prosent belegg, altså ikke fulle ferger til enhver tid. Vi må se på ressursene og det ønsker vi å drøfte nært med Hasvik.

– Ønsket om at staten skal overta fergesambandet er ikke nytt, det er ytret også tidligere. Jeg har ingenting i mot å følge det opp. Men det var utfordringer på sambandet også tidligere. Jeg håper vi kan finne løsninger på dagen utfordringer, sier Bakken.