Viktig å ta vare på det kvenske

En liten kilometer opp i Manndalen i Kåfjord finner du det lille «kventunet» som Lisa Vangen kaller det. Her, på hjemgården hennes, står det en stor gapahuk, og ved siden av den en bakerovn bygd slik om kvenene gjorde det.