Victoria har kompetansen mange bedrifter trenger

Et nytt kompetansebarometer laget av NHO viser at elektrikerlærlingen Victoria har valgt helt riktig yrke. Men ufaglærte får stadig et vanskeligere arbeidsmarked.

Victoria Tangen Andersen

Victoria visste ikke at kompetanse fra elektrofag er det bedriftene i fylket trenger mest, men hun ble glad for å høre nyheten. – Jeg er nok sikret jobb, sier hun.

Foto: Julie Groseth / nrk

Ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå kan 900.000 jobber forsvinne de neste 20 årene som følge av at roboter inntar arbeidslivet. Men NHO-barometeret gir et litt annet bilde.

Der oppgir et flertall av norske bedrifter at digitalisering og automatisering ikke kommer til å endre behovet for ansatte.

– Fin jobb

– Det er veldig fint å jobbe som elektriker. Det er mye forskjellig å gjøre. Man kan montere lys en dag, også kan man koble til en motor i et industrianlegg en annen dag. Det er veldig varierende, sier 19 år gamle Victoria Tangen Andersen.

Det nye kompetansebarometeret laget av NHO viser at 19-åringen fra Alta har valgt helt riktig yrke hvis hun skal sikre seg jobb.

– Jeg tenker at det er veldig fint at elektriker er noe man har bruk for, som folk vil ha, sier hun.

Victoria Tangen Andersen

Victoria har vært elektrikerlærling i litt over et år.

Foto: Julie Groseth / nrk

Behov for faglærte

– Først og fremst viser kompetansebarometeret at seks av ti bedrifter har behov for mer kompetanse, sier regiondirektør for NHO Finnmark Målfrid Baik.

Elektrofag ligger på topp, men like bak finner man teknikk og industriell produksjon.

– Dette er type fag hvor man hele tiden er i utvikling, spesielt i forhold til digitalisering, sier hun.

Hun sier kompetansebarometeret viser at seks av ti bedrifter har behov for mer kompetanse.

– Og elektrofag er et fag som er nyttig i veldig mange bransjer, sier Baik.

NHO kompetansebarometer

Det er stort behov for faglærte som har tatt elektrofag, men også bygg- og anleggsteknikk trengs.

Foto: NHO

God kontakt med fylkeskommunen

Regiondirektøren sier de har utviklet kompetansebarometeret for å sikre flere arbeidsplasser og styrke bedriftene i fylket.

– Derfor er det veldig viktig at vi i samarbeid med fylkeskommunen slik at vi kan være med på å påvirke utdanningstilbudet i fylket. På den måten sikres fremtidens arbeidsliv med nødvendig kompetanse, sier Baik.

Hun legger til at elever som velger yrkesfag ofte ønsker det næringslivet etterspør.

– Det er bra!, sier hun.

Målfrid Baik, regiondirektør NHO Finnmark

Målfrid Baik (NHO) sier de jobber tett med både LO og fylkeskommunen for å sikre at næringslivet har den kompetansen det er behov for.

Foto: Moment Studio

Vil bli ingeniør

Kompetansebarometeret har også en oversikt over hvilke ingeniørtyper det er mest behov for, og tallene viser at elektroingeniør ligger på topp.

Det er bra for elektrikerlærling Victoria.

– Jeg tenker kanskje å bli ingeniør når jeg har tatt fagbrevet og jobbet noen år, sier hun.

Mindre behov for ufaglærte

Ifølge NHO-barometeret øker bedriftenes behov for utdannede håndverkere og ingeniører, mens etterspørselen etter ufaglært arbeidskraft daler.

Samtidig viser barometeret at mange bedrifter sliter med å få tak i søkere med yrkesfaglig bakgrunn. Seks av ti bedrifter har utlyst en stilling det siste året.