Vi er ikke så ensomme som vi tror

Norge har færrest ensomme i hele Europa. Nå knuser forskere myten om at det er flere ensomme i Norge nå enn tidligere.

Mats Johansen Beldo

Mats Johansen Beldo er student i Alta. Han mener det å holde seg opptatt i hverdagen er løsningen for å unngå å føle seg ensom.

Foto: Julie Kristin Karlsen Groseth / NRK

På studenthuset i Alta møtes guttegjengen for å spille shuffleboard.

– Vi er veldig sosiale. Vi gutta møtes her stort sett hver eneste dag, så vi har nesten alltid noe å gjøre, sier student Mats Johansen Beldo.

Shuffleboard i Alta

Selv om antall ensomme er litt høyere tidlig i 20-årene, så er det totale antallet unge ensomme lavt, sier forsker. Denne guttegjengen treffes nesten daglig for å sosialiseres.

Foto: Julie Groseth / NRK

Guttegjengen kjenner seg slett ikke igjen i forestillingen om at nordmenn er ensomme.

Det gjør heller ikke forskerne:

Thomas Hansen er forsker ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Han slår fast at det ikke stemmer at ensomheten er så stor som man tror.

Thomas Hansen

Thomas Hansen er forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), HiOA.

Foto: StudioVest/NOVA

– Det er lite som tyder på at det er noen som helst endring i andelen ensomme nå som for 20–30 år siden. Påstanden om at urbanisering gir økt ensomhet ser vi rett og slett lite tegn til, slå han fast.

Forventninger har skapt forestillinger

– Det er skapt en forestilling her, trolig bygd på unges forventninger om hvordan livet skal være og hvordan det virkelig er. Tallene viser at selv om antall ensomme er litt høyere tidlig i 20-årene, så er det totale antallet unge ensomme lavt, forklarer han.

Dette bildet gjenspeiles også i studentmiljøet i Alta.

– Jeg tror ikke noe på at mange ungdommer er ensomme. Dessuten kommer det mye av hva man gjør selv. Vi har jo mange muligheter til å være sammen, sier ingeniørstudenten Kenneth Andre Johannesen.

Mindre ensomme

Ingeniørstudent Kenneth Andre Johannesen, sier han tror de fleste har følt på ensomheten, men at det handler om å sette seg selv i aktivitet.

Foto: Julie Groseth / NRK

Studiekompisen Mats Johansen Beldo har ett konkret råd:

– Sett deg delmål gjennom dagen, da er det lettere å føle at man mestrer noe, sier han.

– Alderdommen er ikke stakkarslig

Heller ikke de eldste føler spesielt på ensomheten i Norge. Psykologspesialist og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Linn-Heidi Lunde, har skrevet en artikkel for nettstedet psykologisk.no om ensomhet – hun forteller om de samme funnene som Thomas Hansen.

Linn-Heidi Lunde

Psykologspesialist Linn-Heidi Lunde mener media bidrar til å skape et feilaktig bilde av en stakkarslig alderdom.

Foto: UiB

– Alderdommen er ikke så stakkarslig som media kan skape et bilde av, sier hun.

Hun beskriver alderdommen som en periode der de aller fleste er friske og raske.

– En stor europeisk studie viser at Norge har lavest forekomst av ensomhet i hele Europa, mens Øst-Europa ligger i andre enden av skalaen. Det tilbakeviser påstanden om at et individualistisk samfunn skaper ensomhet, sier hun.

Men Lunde mener undersøkelsen ikke må brukes til å ikke lenger ha fokus på å forebygge ensomhet.

– Selv om forekomsten er lav er det naturligvis alvorlig for dem som opplever ensomhet, sier hun.

Det støtter Anbjørg Petrea Johansen (81) som følte på ensomheten da hun mistet mannen sin.

– Da måtte jeg si til meg selv at det var tid for å ta tak. Så da oppsøkte jeg en strikkeklubb, og vi har det veldig fint i lag, sier hun.

Anbjørg Petrea Johansen

Anbjørg Petrea Johansen tok selv tak for å unngå ensomhet da hun mistet mannen.

Foto: Julie Kristin Karlsen Groseth / NRK