Vet fortsatt ikke hvorfor asylsøkeren ble sluppet fram til grensa

Er ikke lengre praksis å sende asylsøkere uten gyldig innreisedokumenter over grensa til Norge.

Første asylsykkel på nesten ett år

RETURNERT PÅ SYKKEL: Asylsøkeren som kom til Storskog i går syklet i dag tilbake igjen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Asylsøkeren som kom over grensa fra Russland fredag, er den første som har kommet til Storskog siden i fjor høst.

Mannen ble behandlet etter UDIs 48-timersprosedyre, hvor asylsøkere får søknaden sin behandlet i løpet av 48-timer og returneres med mindre de fyller krav til å få beskyttelse, altså at det er en reell grunn til å tro at de kan bli forfulgt.

Ekspedisjonssjef i Justisdepartementet Thor Arne Aass

Ekspedisjonssjef i Justisdepartementet Thor Arne Aass.

Foto: Yuri L. / NRK

Fikk avslag

Mannen fikk avslag og fikk en sykkel han kunne returnere med.

– Vedkommende som kom over grensen på fredag hadde ikke visum. Vi har tidligere anmodet om at personer som ikke har gyldig innreisedokumenter ikke slippes frem til grensen. Det har vært praksis den siste tiden, forteller Thor Arne Aass, ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet til NRK.

Det er usikkert hvorfor russerne hadde sluppet mannen gjennom.

– Vet dere hvorfor russiske grensevakter slapp en asylsøker over grensen på nytt?

– Nei, vi vet ikke hvorfor dette skjer igjen, sier Aass.

Storskog tollstasjon

Asylsøkere over Storskog grensestasjon i vinter.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi har en avtale

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta vet heller ikke hvorfor mannen fikk slippe over grensen, uten å varsle noen på norsk side.

– Vi har en avtale om felles dokumentkontroll som også innebærer det at vi ikke skal slippe noen over før det er klart for at de blir tatt imot, sier Hætta.

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta sier de må drøfte rutinene med russiske myndigheter, for å enes om hva som skal gjøres når asylsøkere vi over grensa.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Det er ennå ikke avklart om hendelsen er et brudd på avtaler mellom Norge og Russland. Nå skal avtalen drøftes på nytt.

– Det ble i hvert fall ikke gjort i henhold til slik vi har gjort det tidligere. Så vi må drøfte dette med russiske myndigheter, for her er det to forskjellige situasjonsoppfattelser. Før vi sier at det ene var mer rett enn det andre så må vi avklare dette med russiske myndigheter, sier Hætta.

Har innført strengere regler

Norge innførte nye, strengere instrukser på grensen mellom Norge og Russland i fjor høst for å stanse asylstrømmen fra Russland.

Russland skal på sin side ha lovet å stoppe en ny asylstrøm over Storskog etter møter mellom norske og russiske myndigheter i vinter.

– Samtidig dreier det seg bare om en enkelt person. Det viktige her er jo at han ble akseptert av Russland da han ble returnert.