Verdens nordligste fiskevær holdt på å dø – men nå stiger optimismen

Verdens nordligste fiskevær var i ferd med å dø. Men nå vil nye eiere av fiskebruket i Skarsvåg få fart på det lille lokalsamfunnet. – Perfekt timing, mener fagfolk.

Yngvar Pettersen

Yngvar Pettersen fra Skarsvåg venter på nytt liv i fiskebruket og i bygda.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Så lenge Norway Seafoods drev bruket her, ble aktiviteten bare mindre og mindre. Til slutt var bare noen få sysselsatt for å ta imot fisk som ble sendt direkte videre til andre anlegg.

Det forteller Yngvar Pettersen, som sitter hjemme og tripper etter å komme i arbeid. Han håper også på nytt liv i bygda, som i dag har knappe 50 innbyggere.

– Vi håper jo noen vil flytte hit og, sier han.

For Pettersen og de andre kan det se ut som det blir travlere dager framover. Lofoten-selskapet Johan B. Larsen Fisk fra Moskenes har nemlig kjøpt det lille fiskebruket helt nord på Magerøya fra Norway Seafoods.

Holdt på å dø

Lyden av en betongmeisel skal snart erstattes av fersk fisk på sløyelinja. Per Inge Akslen skal være arbeidsformann på fiskebruket i Skarsvåg, og målet er oppstart fra nyttår.

– Vi prøver å få fart på Skarsvåg igjen, sier han.

Bedriften ser muligheter fordi sesongen i Finnmark er lengre enn i Lofoten. Skarsvåg ligger også så nært fiskefeltet som det omtrent er mulig å komme.

Per Inge Akslen

Per Inge Akslen skal være formann på bruket i Skarsvåg. Men først må alt gjøres klart for å montere nytt utstyr.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Akslen sier de har som mål å sysselsette mellom 20 og 25 personer når driften kommer skikkelig i gang.

– Vi skal inn med nytt utstyr og pusser opp en bygning til hybler for ansatte, sier han.

Skarsvåg på Magerøya

Skarsvåg er verdens nordligste fiskevær, men har i dag bare knappe 50 innbyggere. Nye eiere på fiskebruket har nå skapt håp om at det fortsatt er liv laga for bygda.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Perfekt tidspunkt

Forutsetningene for å drive slike anlegg er dessuten svært gunstig akkurat nå. Det sier forskningssjef Bent Dreyer ved matforskningsinstituttet Nofima.

– Den norske krona er svak og påvirker eksporten, og kvotene er høye, sier Dreyer.

Bent Dreyer

Forskningssjef Bent Dreyer i Nofima.

Foto: Audun Iversen / Nofima

– Det er svært positivt at noen tør å satse. Omstrukturering av de store selskapene vil trolig føre til flere eksempler på det vi nå ser i Skarsvåg, sier han.

Nylig foreslo for øvrig et regjeringsoppnevnt utvalg å ta fisken fra de store rederne og gi til kystfiskerne.

Forskningssjefen forklarer at den klassiske filetindustrien sliter med å være konkurransedyktig fordi den krever mye arbeidskraft og kontinuerlige råstoffleveranser.

– Skarsvåg og tilsvarende anlegg er i så måte best egna for å handtere kystflåten, men utviklinga der er jo dessverre at den er i nedgang, sier Dreyer.

Vurderer å komme tilbake

Roger Hansen eier båt med tilhold i Skarsvåg. For noen år siden ble han tvunget til å levere fisk i nabofiskeværet Kamøyvær fordi bruket i Skarsvåg ikke kjøpte fisk.

– Så galt som det var de siste årene har det vel aldri vært. At det nå blir liv i bruket i Skarsvåg igjen vil selvfølgelig bety mye både for plassen og for oss fiskere, sier han – og ser ikke bort fra at han i framtida igjen vil levere fangster i Skarsvåg.

Roger Hansen

Roger Hansen er fisker fra Skarsvåg, og har måttet levere andre steder på grunn av den lave aktiviteten i Skarsvåg.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK