Venstre-nei til sjødeponier

På landsmøtet i Ålesund har Venstre vedtatt totalforbud mot sjødeponier. I norske fjorder og kyststrøk finnes det mer enn 20 sjødeponier, enten avsluttede, i drift eller planlagte. Striden står primært om fjorddumping på tre steder, Førdefjorden, Bøkfjorden i Sør-Varanger og Repparfjorden i Kvalsund. Felles for de tre stedene er at de har status som nasjonale laksefjorder.

(NTB)