NRK Meny
Normal

Vegsjefen om havnekrangel: – Dette prosjektet handler om mer enn Kirkenes

En ny havn i Kirkenes skal betjene internasjonale behov, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Torbjørn Naimak

Arktis ligger der og i det perspektivet trenger Kirkenes havn og industriområder, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen. Det er han som på vegne av staten skal forsøke å få etablert en stamnetterminal i Kirkenes.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Dersom næringslivet hadde klart å samle seg om ett havnealternativ ville det gjort jobben betydelig lettere for oss og kommunen, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Har forhandlet om avtale

I dag blir trolig Sør-Varanger kommune og Statens vegvesen enige om en avtale på regulering av området Høybukta vest, like ved Kirkenes lufthavn.

Jacob B. Stolt-Nielsen

Vil bygge kai: Jacob B. Stolt-Nielsen og Norterminal.

Foto: Ole-Tommy Pedersen/Finnmarken

Det er her kommunestyret og staten ønsker å bygge en framtidig stamentterminal – en hovedhavn som skal fungere som Norges port mot Arktis.

Men slik situasjonen er i dag er verken Norterminal eller Tschudi Kirkenes, to tunge næringsaktører, interesserte i å etablere seg i området der den nye hovedhavnen skal bygges.

Felix Tschudi i Kirkenes

Vil bygge kai: Felix Tschudi og Tschudi Kirkenes.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Det er kun Kirkenes Maritime Park, som består av eiendomsutvikleren og entreprenøren Barlinghaug og baseaktøren CCB og 33 prosent lokalt eierskap, har sagt seg villige til å forhandle med kommunen om Høybukta vest.

Den nordlige sjøruten

Vegdirektør Torbjørn Naimak understreker at den nye hovedhavnen i Kirkenes er et langt større prosjekt enn kun en ny havn for Kirkenes – noe han skulle ønske kunne preget debatten i større grad.

Greger Mannsverk direktør i Kimek

Vil bygge kai: Greger Mannsverk og Kirkenes Maritime Park.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Kirkenes er et samferdselsknutepunkt. Og vi må tenke at det området vi nå skal planlegge skal være et samlested for veg- og sjøankomst, med mulighet for tilknytning til en eller to jernbaneforbindelser. Med andre ord: Det vi planlegger er et transportknutepunkt av internasjonal dimensjon opp mot den nordlige sjøruten, sier Naimak og legger til:

– Det å finne løsninger kan gå ut over det som hver enkelt bedrift har som sin interesse, sier Naimak.

Rune Rafaelsen, Torbjørn Naimak og Jan Morten Hansen

Vil bygge kai: Ordfører Rune Rafaelsen, vegsjef Torbjørn Naimak og Kystverket-sjef Jan Morten Hansen.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Tog til tog-samarbeid

I forrige uke ble det kjent at den finske samferdselsministeren inviterer Norge til et samarbeid om hvordan man kan realisere jernbane til Kirkenes.

Det har vært snakket om en jernbane fra Rovaniemi i Finland til Norge i en årrekke, men det finske initiativet gjør saken langt mer håndfast.

– Det er alvor når den finske transportministeren inviterer Norge til et felles samarbeid om jernbane til Kirkenes. Dette må være et premiss når man tenker løsninger, selv om det er springende interesser for de ulike næringsaktørene, sier regionvegsjefen.

– Tenker de ulike aktørene i for stor grad på seg selv og ikke på samfunnets beste i denne saken?

– Det er jo naturlig at bedriftene tenker på seg selv, og jeg vil ikke kritisere noen. Men en del uavklarte ting fikk lov til å henge i luften for lenge. Det gjorde at man satte i gang havneplanlegginger på forskjellige steder. Men om man klarer å samle seg om løsninger, selv om aktørene er uenige, er vår erfaring at det vil styrke saken.

– Er du trygg på at det blir bygget ny havn i Høybukta vest?

– Ja, det er jeg ganske sikker på. Arktis ligger der og i det perspektivet trenger Kirkenes havn og industriområder, sier Naimak.

Høybukta vest

Her i Høybukta vest, like ved Kirkenes lufthavn, skal den nye havna bygges.

Foto: Amund Trellevik/NRK