Varer og folk til isolert bygd

Ekstra ferge fra Hasvik har fraktet matvarer og julepassasjerer til Sørvær. Den eneste veien inn og ut av bygda er fremdeles sperret av steinras. Innbyggerne i Sørvær har slått seg til ro med å være isolert til tredje juledag.