NRK Meny
Normal

Var forberedt på ulovlig migrasjon og terrorfare

Russland og Norge var forberedt på at ulovlig migrasjon ville kunne øke før asylkrisen 2015. Norske myndigheter var også forberedt på at dette kunne føre til økt terrorfare.

Storskog grensekontrollsted

Storskog grensestasjon. Russland og Norge var forberedt på ulovlig migrasjon ville kunne øke før asylkrisen 2015.

Foto: Amund Trellevik/NRK

En rapporten med navn «Storskog grensepasseringssted 2011–2014» viser at Russland og Norge var forberedt på at ulovlig migrasjon ville øke før asylkrisen 2015. Myndighetene var også forberedt på at dette kunne føre til økt terrorfare.

Politimesteren Ellen Katrine Hætta forteller at ulovlige grensepasseringer skjer noen ganger i løpet av et år. Men hun vil ikke si hvor mange som lykkes med å ta seg ulovlig over grensen.

– Når det er mye trafikk på grensepasseringsstedet kan det glippe, og noen lykkes med å ta seg over til Norge uten å fremstille seg for passkontroll, sier hun.

Flyktninger på veg til grensa ved Storskog

Asylsøkere på vei til grensa ved Storskog i Finnmark i 2015.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Terrorfare

Men de bør være forberedt, for allerede i 2011 var politiet oppmerksom på at økt trafikk ville kunne skape problemer.

I et møte med Finland og Russland konstaterer man at terrorfaren er høyere enn før. Referatet fra møtet mellom de tre landene sier blant annet at:

«Man bør være forberedt på å forhindre forsøk av tredjelandsborgere på ulovlig grensekryssing fra Russland til Norge og Finland, på og utenfor grenseovergangsstedene».

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Sikkert område

Politimesteren mener de har gjort gode tiltak for å øke sikkerheten siden den gang. Et av tiltakene er økt bemanning hos tollvesenet.

– Vi har også fått bedre utstyr. Blant annet en detektor som skal oppdage hjerteslag som vi undersøker store kjøretøy med, sier hun.

Grensen er videoovervåket slik at politiet i etterkant kan se hva som har skjedd, om de mister kontroll der og da.

– Nå regner jeg den norsk-russiske grensen som et sikkert område. Men man kan aldri være hundre prosent sikker, sier hun.