Vant journalistpris for å kjempe de svakes sak

Kita Eilertsen i avisa Altaposten vant i helga årets journalistpris for å ha skrevet om to elevers kamp om å få gå på videregående skole.

Kita Eilertsen

Journalist Kita Eilertsen i avisa Altaposten mottok i helga årets journalistpris, for å ha skrevet om to elever som kjempet om å få gå på videregående skole.

Foto: Tor Even Mathisen

Prisen ble delt ut i regi av Finnmark journalistlag, som var samla i Vadsø i helga.

Journalisten mottok den gjeve prisen for å ha skrevet saker i over et år om elever som ikke fikk den skolegangen som de hadde krav på.

– Det betyr mye for meg å se at vi som jobber i lokalavisene kan endre på ting og at den jobben vi gjør har betydning. I dette tilfelle for mennesker som selv ikke kan kjempe sin egen sak. Men aller mest glad er jeg på familienes vegne, sier Kita Eilertsen til sin egen avis, Altaposten etter hun mottok prisen.

Kampen for de svakeste

Juryen bestod i år av Jan Gunnar Furuly i Aftenposten, Inghild Eriksen i NRK Finnmark og Kari Karstensen, tidligere redaktør i Finnmarken og nå kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen.

I begrunnelsen for årets journalistpris står det:

«I over et år tok journalisten utrettelig opp kampen for at noen av samfunnets svakeste skulle få gå videre på videregående skole, slik de hadde krav på. Målet var å avdekke kritikkverdige forhold og den urett byråkratene begikk mot elevene.

Resultatet var at Finnmark fylkeskommune måtte ta en helomvending. Men ikke bare for de to elevene Altaposten skrev mest om. Også en rekke andre elever ble innvilget ekstra skolegang. Saken kan få presedens langt ut over Finnmarks grenser.»

Journalistprisen 2016

Anne Rasmus (t.v.) og Bård Wormdal mottok i helga hederlig omtale for sitt journalistiske arbeid.

Foto: Tor Even Mathisen

Fikk hederlig omtale

I tillegg til årets journalistpris, ble to hederlige omtaler gitt til to journalister i Finnmark.

Både Bård Wormdal i NRK Finnmark/ PAX mottok hederlig omtale for sitt arbeid med boka «Spionbasen». Juryen pekte blant annet her på at resultatet av Wormdals arbeid «..har vakt nasjonal nyhetsinteresse og debatt både i inn- og utland».

Tidligere har Bård Wormdal mottatt Finnmark Journalistlags pris i 2012 for hans første bok «Satellittkrigen».

Også Anne Rasmus, Astrid Helander og Ovlla Gaup, alle journalister i avisa Ávvir fikk hederlig omtale for å ha gjort et «..dypdykk i 285 dispensasjonssøknader om snøscooterkjøring i Karasjok».

Ifølge juryen gjorde dette arbeidet at det ble «avdekket en oppsiktsvekkende ukultur med grov forskjellsbehandling og favorisering av slekt og venner i det kommunale utvalget som tildeler dispensasjoner» heter det i begrunnelsen.

Videre skriver juryen: «Sakene fikk omfattende konsekvenser. Dispensasjoner ble trukket tilbake og dispensasjonsutvalgets leder og medlemmer måtte stå offentlig til rette for praksisen».