NRK Meny

Vadsø barneskole bryter loven

Fylkesmannen i Finnmark har avdekket fem lovbrudd i Vadsø barneskoles arbeid med elevenes psykososiale miljø. Det kommer frem i en tilsynsrapport fra fylkesmannen. Hovedfunnene er at varslingsrutinene på Vadsø barneskole ikke er tilfredsstillende, og det går for lang tid før saker håndteres av skolens ledelse.