Utfordring for PU å stå på stedet hvil

KIRKENES (NRK): I flere dager har Tor Espen Haga i PU kommet med ulike forklaringer på hvorfor asylsøkerne i Kirkenes ikke blir sendt ut. Storpolitikk gjør arbeidet ved asylmottaket i Sør-Varanger krevende.

Tor Espen Haga

HAR STILT OPP: Politioverbetjent i PU Tor Espen Haga har møtt pressen utenfor Vestleiren hver dag. De ulike forklaringene på at det ikke har blitt noen returer, har variert.

Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

Lørdag kveld ble det kjent at Russland sier nei til retur av asylsøkere over Storskog i Finnmark. Dermed blir det inntil videre slutt på utsendelsene, sier utenriksminister Børge Brende.

På Vestleiren i Kirkenes sitter det nå rundt 80 asylsøkere med en usikker skjebne. Over halvparten er fremdeles pågrepet av Politiets utlendingsenhet.

PU ønsker ikke å kommentere opplysningene fra utenriksministeren, men blir nå nødt til å legge nye planer.

Ankomstsenteret i Finnmark

SITTER HER: Ingen har blitt sendt til Russland fra Vestleiren i Kirkenes siden tirsdag. Fredag ble alle i leiren pågrepet av politiet.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

Ny forklaring hver dag

Tor Espen Haga

KOMMENTERER IKKE: Politioverbetjent i PU Tor Espen Haga vil ikke kommentere opplysningene fra Børge Brende.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

Siden onsdag har de planlagte returene blitt stanset hver dag. Bemanningsproblemer, tekniske problemer, mangel på busser og i dag mangel på dagslys, er noen av forklaringene vi har fått.

– Vi venter på klarsignal fra russisk side. Der er det teknisk trøbbel ved grensestasjonen, var dagens kommentar fra Haga.

– Hvordan forholder du deg til at opplysninger du gir, senere blir avvist av russerne?

– Det har jeg ingen formening om. Jeg får opplysningene mine fra dem som har kontakt med russisk side av grensa.

– Er det frustrerende for dere i PU å stå på stedet hvil?

– Det er en utfordring vi har. Men det er også en utfordring for dem som skal sendes ut. Det er en del av politiets arbeid å ta nye utfordringer.

Etter det NRK kjenner til, har PU mellom 20 og 30 personer i sving ved Vestleiren.

Vestleiren Kirkenes

FLERE FAMILIER: På innsiden av gjerdene ved ankomstsenteret sitter det rundt 80 asylsøkere. Nesten halvparten av dem er barnefamilier.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

Utfordring med mange pågrepne

Fredag ble alle beboerne i leiren pågrepet. Senere ble alle barnefamiliene løslatt, men alle befinner seg fremdeles på innsiden av gjerdene ved ankomstsenteret. Haga mener det ikke var feil å pågripe rundt 80 personer.

– Vi fengsler og pågriper folk hele tiden, så dette er vi vant med. Men størrelsesorden er nok litt annerledes, det kan sies. Evalueringen må vi ta senere, men vi føler ikke vi gjorde noe feil, sier politioverbetjenten.

I løpet av tre døgn må de som er pågrepet enten sendes ut, framstilles for varetekt eller løslates. Denne fristen løper til søndag kveld klokka 24.00.

– PU er en stor organisasjon med mange ansatte som vi kan hente bistand ifra. Alt arbeidet trengs ikke å gjøres herfra, så vi kan sende saksbehandlingen ned til Oslo, sier Haga som innrømmer at det er en utfordring å ha en så stor mengde personer pågrepne.

Til uka skal Norge og Russland forhandle om hvordan asylsøkerne skal sendes ut. Et alternativ er å sende dem med fly til Moskva.