Utenlandske sjåfører kvier seg for å bruke kjetting

Det er ikke uvanlig at bilbergere møter utenlandske trailere i grøfta, selv om trailerne har nye kjettinger medbrakt.

Trailer står fast i Kløfta

Her blir en litauisk trailer trukket opp fra grøfta etter at den hadde kjørt i grøfta i Kløfta på E45 utenfor Alta. Traileren hadde ikke satt på kjetting på det glatte vinterføret.

Foto: André Bendixen / NRK

Det har vært vanskelige kjøreforhold i store deler av Norge denne vinteren. Flere steder har utenlandske trailere havnet i grøfta fordi kjøretøyene har vært for dårlig skodd.

Bilbergerne møter ofte utenlandske sjåfører med ubrukt kjetting, som ennå ligger i forpakningen når de skal trekke dem opp fra grøfta.

– Det er vell sånn at når man har tatt dem i bruk, så må man betale for det. Det har ikke sjåføren råd til, så han vil kvie seg til å åpne kjettingposen, sier Karl-Otto Ingvaldsen, som kjører bergingsbil i Alta.

Karl-Otto Ingvaldsen kjører bergingsbil i Alta

Karl-Otto Ingvaldsen tror at utenlandske sjåfører kvier seg til å bruke kjetting fordi de selv må betale for dem når de blir brukt.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Ønsker ikke å bruke dem

Jørn Simonsen er avdelingsdirektør ved trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen, Region nord.

Han har registrert mye av det samme som Ingvaldsen har gjort langs vinterveiene i nord. For selv om de utenlandske trailerne har bedre dekk nå enn tidligere, så bruker de sjelden kjettingen som de har liggende i bilen.

– Noen ganger skulle de helt åpenbart lagt kjetting på. Når de ikke gjør det, så kommer det av at de har lånt kjettingen, og ønsker ikke å bruke dem, sier Simonsen.

Ifølge Simonsen har mange kjøpt kjettinger, men foretrekker å holde disse ubrukte, slik at de kan leveres tilbake eller selges etter endt oppdrag.

Problemet er ifølge han, ikke de store faste aktørene, men de små aktørene som har fått et enkeltoppdrag til område.

Jørn Simonsen i Statens vegvesen

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Jørn Simonsen, har også registrert at utenlandske sjåfører ikke bruker kjetting når de kjører på norsk vinterføre.

Foto: KRISTINA KALININA / NRK

Tar grep etter ulykka i Troms

På E8 i Nordkjosbotn i Troms i forrige uke kolliderte en mann med en vogntoghenger ute av kontroll. Den utenlandske trailersjåføren er sikta for uaktsom kjøring, for han burde brukt kjetting. Slike tilfeller skaper sterk bekymring.

På bakgrunn av den siste alvorlige ulykken skal tollvesenet kontrollere dekk og kjetting på tungtransport ved grenseovergangene i nord.

– Etter flere alvorlige hendelser med tunge kjøretøy den siste tiden, vil jeg òg se på mulighetene for å skjerpe kravene til vinterdekk ytterligere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Trailer står fast i Kløfta

Her legger bilberger på kjetting på traileren som sto fast i Kløfta utenfor Alta i helgen.

Foto: André Bendixen / NRK

Har sett en bedring på vinterveiene

Det er årlig flere titalls tusen utenlandske trailere og vogntog som kjører på krevende norsk vinterføre.

Selv om bilbergerne og Statens vegvesen registrerer at få bruker kjetting, så er de utenlandske trailerne bedre skodd enn tidligere. Men når det trengs som mest, er det mange som nøler med sette på kjettinger.

– De siste årene har det blitt mye bedre. De har veldig gode dekk. Mange har pigger, og kjetting har dem, sier Ingvaldsen.

Han påpeker at det nok for mange utenlandske sjafører likevel handler om manglende kunnskap og ferdigheter til å ferdes på norske vinterveier, og terskelen for å sette på kjettinger blir derfor større.

Problemet finner vi derimot også hos norske buss- og trailersjafører, sier han, selv om disse vanligvis har bedre kjøreferdigheter.

Trailer står fast i Kløfta

Det skjedde ikke en alvorlig ulykke da traileren fra Litauen ble stående fast i Kløfta utenfor Alta, men trailere i grøfta er også en av årsakene til stengte veier flere steder i vinterhalvåret.

Foto: André Bendixen / NRK
Kjetting til trailere blir ofte ikke brukt av utenlandske sjåfører

Bilberger Karl-Otto Ingvaldsen viser her fram kjettinger som alle trailere som kjører på veiene i Nord-Norge bør ha med seg.

Foto: KRISTINA KALININA / NKR