Normal

Utbrudd av tuberkulose i Ivalo

Minst en person skal være sendt til sykehus på grunn av et utbrudd av lungetuberkulose i Ivalo i Finland, en kommune som grenser til Finnmark. Også en rekke av kommunens innbyggere er kalt inn til undersøkelser.

Tuberkulosetesting

LUNGETUBERKULOSE: Enare kommune i Finland melder at det er utbrudd av den smittsomme lungetuberkulosen i kommunen.

Foto: Mats Sparby / NRK

Det er på Enare kommunes hjemmesider det er sendt ut informasjon om et utbrudd av lungetuberkulose.

Minst en person skal ha fått påvist sykdommen, som normalt smitter gjennom luft eller fjerndråpesmitte.

Også en rekke av kommunenes innbyggere skal være kalt inn til helseundersøkelser som en følge av utbruddet, ifølge pressemeldingen.

Ettertraktet ferieområde

Det skal også ha gått ut informasjon om utbruddet til innbyggere i kommuner som grenser til Ivalo, blant annet til Sodankylä.

Området er svært ettertraktet som feriedestinasjon for nordmenn.

Finnmarkssykehuset har så langt ikke mottatt noen informasjon om utbruddet fra finske helsemyndigheter. Det opplyser tuberkulosekoordinator Anita Brekken ved Finnmarkssykehuset.

– Vi har ikke fått noen melding om det, og jeg ser ikke på det som noe unormalt, fordi tuberkulose er jo ingen utdødd sykdom, og vi har ikke varslingsrutinger mellom landene, sier Brekken.

Flere tilfeller årlig i Finnmark

I Norge meldes det hvert år 350-400 tilfeller av tuberkulose. Forekomsten har økt de senere årene.

Også i Finnmark blir det oppdaget tilfeller hvert eneste år, alt fra fire til ni tilfeller årlig de siste årene, forteller Brekken.

– Vi har helt faste rutiner for hvordan vi både lete etter tilfeller av tuberkulose, og hvordan det behandles. Hvis en person får påvist lungetuberkulose, så blir vedkommende lagt inn på isolat, med med behandling med effektive midler. Etter en til to uker, så kan pasienten dra hjem, og fortsette å få medisiner, for da er man ikke lenger smittsom, sier Brekken.

De fleste tilfellene ses hos personer som er født i land med høy forekomst av sykdommen, som har båret «sovende» bakterier i seg og så blitt syke uten å ha smittet andre.

I de fleste tilfellene oppstår sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens organer. Det er bare ubehandlet lungetuberkulose som smitter andre.

Laster kart, vennligst vent...

Enare kommune i Finland.