Unormal kulde i Nord-Norge fortsetter i helga

I januar har det vært mye kaldere enn tidligere år i landets nordligste fylker. Men spørsmålet er om kulda er kommet for å bli? Skal vi tro klimaforskere, er svaret nei.

Vinter

Slik ser det ut når gradestokken viser 28 minusgrader. Bildet er fra Sør-Varanger.

Foto: Amund Trellevik

– De aller laveste temperaturene som er registrert i januar finner vi i Finnmark. Den aller laveste temperaturen var på -38,7 grader og ble målt på Cuovddatmohkki i Karasjok den 24. januar, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Reidun Gangstø Skaland.

Flere steder i både Finnmark, Troms og Nordland har det i januar vært mye kaldere enn vanlig. I tillegg har det vært unormale mengder nedbør i de tre nordligste fylkene i løpet av januar.

– Vi ser at det flere steder i Nord-Norge har vært unormalt tørt og lite nedbør, mens andre steder, som i Karasjok, har det vært unormalt mye nedbør, sier Skaland.

Reidun Gangstø, forsker

Reidun Gangstø Skaland, Klimaforsker ved Meteorologisk institutt

Foto: Mai-Linn Finstad, Meteorologisk Institutt

Høye temperaturer og mer nedbør i fremtiden

De lave temperaturene i nord står i kontrast til resten av landet, hvor det har vært ganske mildt. Men skal vi tro Skaland, så er de nok ikke kommet for å bli. Og det er takket være klimaendringer.

Når det gjelder klimaendringene kan man ikke spå nøyaktig hvor tørt eller vått det kommer til å bli fra måned til måned, sier Skaland.

– Men det vi kan si noe om er at de store klimaendringene på sikt kommer til å føre til høyere temperaturer og mer nedbør i fremtiden.

Ifølge Norsk Klimaservicesenter er det økt nedbør som utgjør den største klimautfordringene for Nord-Norge i framtiden. Det vil være økt risiko for regnflommer og sørpeskred, og dessuten for jord- og flomskred: Skred som blir utløst i bratt terreng når det kommer store mengder regn eller smeltevann på kort tid.

Samtidig vil økt havnivå gi større risiko for stormflo langs kysten.

Bølger

Takket være klimaendringer kan det bli mer vær og vann i framtiden – noe som kan skape utfordringer.

Foto: Bent Ribe

Helgeværet

Ser vi på temperaturvarslene for lørdag og søndag kan vi se at temperaturene også her varierer noe fra normalen. Tabellen viser gjennomsnittstemperaturen for 4.–5. februar fra perioden 1961–1990.

Bodø: Varslet jevnt ca. -4 – -6 °C i helga, som er kaldere enn normalt på -2,3 °C

Tromsø: Varslet -4 – -7 °C, litt kaldere enn normalt på -4,5 °C

Alta (lufthavn): Varslet -13 – -15 °'C, mye kaldere enn normalt på -8,5 °C

Mehamn: Varslet -6 – -8 °C, kaldere enn normalt på -4,8 °C

Kautokeino: Varslet -26 – -34 °C, mye kaldere enn normalt på -15,6 '°C

Karasjok: Varslet -26 – -30 °'C, mye kaldere enn normalt på 16,6 °C

Vardø: Varslet -1 – -7 °C, rundt normalt på -5,6 °C