Unik video: Bjørn angriper en voksen elg

Svenske Mikael Wikström filmet en bjørn som tok en elg langs veien i Nord-Sverige. Bjørneforsker sier at det er sjeldent at folk får oppleve dette på nært hold. NRK advarer mot sterke scener.

En bjørn angriper en elg, som ligger i veikanten og mest sannsynlig er påkjørt. Sted: Piteå, Sverige.

En bjørn angriper en elg, som ligger i veikanten i Piteå, Sverige.

Svenske Mikael Wikström fanget en unik video av en brunbjørn som tar en voksen elg i Piteå i Nord-Sverige.

Han var på vei hjem fra jobb da han og hans kone ble vitne til bjørneangrepet.

– Man er jo fascinert samtidig som det ikke går an unngå å synes synd på elgen. Som jeger ønsker man at dyret skal dø smertefritt og så raskt som mulig, sier Wikström til svt.se.

Han forteller at bjørnen først ble forstyrret da de kom kjørende, og gikk fra elgen. Men da paret stanset bilen fortsatte bjørnen angrepet.

– Det var da jeg begynte å filme. Elgen forsøker å reise seg, men den er mest sannsynlig så skadet at den ikke klarer det, sier Wikström til svt.se.

Forsker og leder for det Skandinaviske bjørneprosjektet, Jonas Kindberg, sier det er svært sjelden at folk er vitne til slike episoder i naturen.

– Det er ikke spesielt vanlig at man får se det her, sier Kindberg om videoen.

Kindberg er også seksjonsleder ved Terrestrisk avdeling hos Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Jonas Kindberg

Bjørneforsker Jonas Kindberg sier det er sjeldent at folk får se en bjørn ta elg på nært hold. Selv om det er elgkalver som bjørn tar mest, så har man ingen videoer eller observasjoner av det i dag.

Foto: Fredrik Widemo / Rovdata

Unge elger står på vårmenyen

Det er vanlig at bjørn tar elg i Nord-Sverige på våren, sier Kindberg. Den kan ta opp mot to voksne elg per sesong, men som regel er det elgkalver som står på menyen til bjørnen.

– Det er ikke enkelt for en bjørn å ta en voksen elg. Tidligere studier vi har gjort viser at på ni jaktforsøk på en voksen elg så hadde bjørnen kun tatt to elg. Så det er ikke enkelt for bjørnen å ta dem, sier Kindberg.

I hovedsak er det i perioden fra april til begynnelsen av juni at bjørn tar elg. Årsaken til at den tar elg på denne tiden av året er fordi det ikke er mye annet å jakte på.

Bjørnen

Det er uvanlig å se bjørn i Norge. Den siste tiden har flere observert bjørn i Karasjok kommune i Finnmark.

Foto: Nævra, Arne / Nævra, Arne

La bjørnen spise i fred

Bjørneforskeren mener at det ikke er noen forskjell på bjørnen i Sverige og Norge, selv om studier på bjørn og elg er gjort i Sverige. De har fått rapporter om elgkadaver funnet i Norge, som de antar er tatt av bjørn.

– Jeg har ingen grunn til å tro at det skal være noen forskjell på bjørn i Norge og Sverige, sier Kindberg.

Folk som er ute i bjørneterreng bør være ekstra obs på bjørn på høsten. Det er i hovedsak da det er flest episoder mellom mennesker og bjørn.

– Bjørn utgjør den største faren sent på høsten når den skal gå i hi, når den er ute med unger, når den spiser på kadaver, og også når den møter mennesker som er ute med hund, sier bjørneforskeren.

– Men man skal egentlig ikke være nær en bjørn i det store og hele, legger han til.

Bjørn spiser sau i Susendal i Nordland. Brunbjørn

Bjørnen er altetende og spiser gjerne litt ulikt fra årstid til årstid. Her spiser den en sau i Nordland.

Foto: Einar O. Båfjelldal / NRK

Tar mer tamdyr i Norge

Det er mest bjørn i Sverige. Der antar NINA-forskeren at det er rundt 3.000 individer. I Norge er det i dag registrert litt over hundre bjørner.

– Det er samme populasjon som henger sammen i Norge og Sverige, men den tar flere tamdyr i Norge. Det kommer av at man bruker landskapet i Norge på en annen måte enn i Sverige, sier Kindberg.

Reinkalv dier

Mange reindriftsutøvere sliter med store tap av rein til bjørn. Nå skal forskere se nærmere på hvor mange reinkalver en bjørn tar i Sverige.

Foto: Madeleine Lagergren

Seksjonslederen hos NINA opplyser at de nå har startet en større studie på bjørn i Sverige. De skal se nærmere på hvor mange reinkalver som blir tatt av bjørn.

Tidligere har man forsket på bjørnen i skogsområdene, men nå skal man se nærmere på hvordan bjørnen operer på snaufjellet under reinens kalvingsperiode.

– Det kan være store tap av reinkalver til bjørnen i mai, og vi ønsker også å se hvordan det her ser ut i et forskningsperspektiv, sier Jonas Kindberg, og påpeker at resultatene fra svensk side også kan være nyttig på norsk side.