Unik studie vil se om genmodifisert laks påvirker økosystemet

Norsk institutt for naturforskning (NINA) samarbeider med internasjonale forskningsinstitusjoner for å finne ut av hva som skjer når rasktvoksende laks inntar et økosystem. Studien er den første av sitt slag.

Genmanipulert laks

Bildet viser størrelseforskjellen mellom en genmodifisert og en ikke-genmodifisert laks av samme alder. (foran).

Foto: AquaBounty

På verdensbasis finnes utrolig mye rasktvoksende laks som har blitt avlet frem av mennesker, i forhold til naturlig villaks. Ett enkelt oppdrettsanlegg huser like mange laks som det samlede årlige innsiget av laks til norskekysten.

Samtidig finnes det lite forskning på hvordan denne typen fisk kan endre et økosystem.

«Rasktvoksende» er i denne sammenhengen en samlebetegnelse for fisk som vokser raskt fordi de er genmodifisert, som er selektert for rask vekst, eller som har høy vekstkapasitet av naturlige årsaker.

Line Sundt-Hansen

Line Sundt-Hansen er forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Hun samarbeider med forskere fra Tyskland, Sverige og Frankrike.

Foto: NINA

– Slik som vi har definert det, så er det en laks som har mye høyere vekstrate enn hva laks har naturlig. For eksempel oppdrettslaks, den er jo selektert for vekst over veldig mange generasjoner. Den vokser jo også raskere, men ikke like raskt som en genmodifisert laks, sier Line Sundt-Hansen, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Tror det vil ha effekt nedover i økosystemet

For tiden jobber hun med en studie som vil finne ut om denne fisken kan påvirke det øvrige livet i økosystemene den invaderer. Studien er den første av sitt slag.

– Vår hypotese er i alle fall at dette vil ha en effekt nedover i økosystemet. Det har ikke blitt gjort noen slike undersøkelser tidligere, så vi er midt i det nå, for å finne ut om det har noen effekt.

Bare i Norge er det registrert over 2500 fremmede arter. Hva som skjer når de fremmede artene i tillegg er endret av mennesker, har interesse internasjonalt.

Laks

Det er ikke lov å selge genmodifisert laks i Norge, men forskerne vil ligge et steg foran dersom det skulle bli aktuelt.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

– Vil ligge et steg foran

Sundt-Hansen samarbeider med forskere fra Tyskland, Frankrike, og Sverige for å finne ut av dette.

– Genmodifisert laks har vi jo ikke i Norge, i alle fall ikke for salg, men som forskere så vil vi jo gjerne ligge et steg foran situasjonen i dag, og vite hvilken effekt en sånn type laks kan ha på økosystemet om det en gang skulle bli aktuelt, sier hun.

I USA ble det rett før nyttår tillatt å selge genmodifisert laks som mat til mennesker. Foreløpig må den genmodifiserte laksen produseres på landjord, og utenfor USA. Rømningsfaren er minimal, men det kan være verdt å tenke på at det på verdensbasis allerede finnes utrolig mye rasktvoksende laks i forhold til den naturlige bestanden.