Ungdommene får nå også fiske om vinteren

I dag kan ungdom jobbe som fiskere gjennom den såkalte «ungdomsfiskeordninga» på sommerstid. Nå ser det ut til at denne ordningen også skal gjelde i vinterhalvåret.

Ungdomsfiskere

Emil Hansen (i midten) fra Gamvik i Finnmark vurderer en framtid som fisker. Han er derfor positiv til at ungdommer nå får mulighet til også å praktisere fiske om vinteren, og ikke kun sommeren.

Foto: Privat

– Det høres fint. Man får være mer med ut på havet, noe som gir mer erfaring i fiskeryrket, sier Emil Hansen.

Han er 16 år og har vært med på ungdomsfiskeordninga i Gamvik kommune de to siste sommersesongene. Nå er han fornøyd med at det også skal bli mulig å fiske vinterstid.

Stortinget har nemlig, etter et forslag fra SV og Torgeir Knag Fylkesnes, enstemmig vedtatt å åpne opp for ungdomsfiske i vinterhalvåret. De ber nå regjeringen om å utrede ungdomsfiskeordningen for å sikre rekruttering til fiskernæringa.

Mener ministeren nå må lytte til næringa

Det var Norges Kystfiskarlag som sendte inn forslaget om å utvide

ungdomsfiskeordninga til og ikke kun gjelde sommerstid. Kystfiskarlaget mener vedtaket som nå er gjort i Stortinget er viktig:

Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) mener ungdomsfiskeordningen vil gi flere unødvendig kontroller.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

 – Vi regner med at regjeringen tar de positive signalene fra næringen og ungdommen som ønsker dette her, for å sikre et generasjonsskifte på en best mulig måte. Ikke minst sikre rekruttering til en næring som trenger det, sier Bjørnar Kolflaath fra Norges Kystfiskarlag.

Fiskeriminister Per Sandberg har tidligere stilt seg kritisk til forslaget, og mener det vil føre til unødvendige kontroller på vinterstid.

– Det som er viktig er at Per Sandberg tar med seg de signaler om at dette må utredes på en gode måte. Det her er noe som tross alt kommer fra en fagorganisasjon for fiskere, sier Kolflaath.

Øyvind Berg

Fisker Øyvind Berg mener fiskeriet dør ut om det ikke rekrutteres flere unge inn i yrket.

Foto: Privat

Han legger til at næringen ikke forstår argumentasjonen til Sandberg, fordi fiskerne på havet ikke ser hvordan ordningen skal resultere i økt antall kontroller.

Kan ha positiv effekt for rekrutteringa

NRK har tidligere skrevet om Øyvind Berg som i år 2009 startet opp ungdomsfiskeordningen for sommerhalvåret i Gamvik. Den gang hadde fiskeriet i kommunen lav rekruttering.

– Da var næringa forgubbet. Det var et stort problem. Det har forandret seg de tre-fire årene viser tallene, sa Berg og viste til nettopp ungdomsfiskeordninga man hadde fått på plass.

Øyvind Berg tror det å la ungdom fiske om vinteren, vil gi samme positive effekt som ordningen i sommerhalvåret har hatt.

– Med å la de være med om vinteren vil det også bidra til å øke rekrutteringen.