Ungdommene får bedre karakterer

Gjennomsnittlig karakter for elever som avslutter ungdomsskolen har økt fra 39,5 til 40,8 fra 2009 til 2015, melder NTB. Karaktersnittet har økt i alle fylker, men det er variasjoner mellom både fylker og kjønn. Ifølge SSB-tallene er det jentene i Akershus og Hordaland som har det høyeste karaktersnittet, mens guttene i Finnmark kommer dårligst ut.