Ungdom sprer juleglede blant eldre

Helsefagstudenter ved Alta videregående skole har benyttet adventsdagene til gjøre hverdagen litt lysere for eldre i nærområdet. Det landsomfattende prosjektet er endel av undervisningen, og blir varmt mottatt.

Gerd Kristoffersen
Foto: Petter Pettersen / NRK

– Vi bruker livsglede for eldre som en pedagogisk metode på skolen. På den måten knytter vi kompetansemålene opp mot det vi gjør med de eldre. I adventstida er det jo fint å kunne glede andre, spesielt når man er alene og ikke kommer seg så mye ut, sier Christina Ongamo.

Livsgledeprosjektet

Gerd Kristoffersen er en av mange eldre som de siste dagene har hatt besøk av helsefagelever fra Alta videregående skole.

Foto: Petter Pettersen / NRK

Julepakker

Sammen med andre helsefagelever ved Alta videregående skole deler hun ut overraskelsespakker med mandariner, pepperkaker og julehilsninger. Smilene sitter løst hos begge generasjoner, og de eldre på helsesenteret setter stor pris på besøket.

– Jeg har leilighet, men det er ikke snakk om å flytte inn der. Det blir for stusselig å bare sitte der og vente på besøk hver dag, sier Gerd Kristoffersen.

Én av ti eldre føler seg ensom. Tidligere i år kom tall fra reseptregisteret som viser en markant økning i bruk av antidepressiva blant personer over nitti år. Samtidig er ensomhet blant eldre et økende folkehelseproblem. Som en del av undervisningen, har helsefagelevene blitt sendt fra dør til dør med adventspakker.

Monica Pedersen har stor tro på prosjektet.

– Opplevelsen var ganske positiv, og de eldre ble jo veldig overrasket. Vi har lært at det ikke skal så mye til for å gjøre en forskjell for de eldre, sier hun.

Serine Larsen

– Jeg sitter igjen med mange fine opplevelser, sier helsefagstudent Serine Larsen.

Foto: Petter Pettersen / NRK

Livsglede

Livsgledeprosjektet er et landsdekkende program for helsefagstudenter. Formålet er at elevene gjennom praktiske oppgaver stimulerer kreativiteten, og gir elevene følelsen av å gjøre noe meningsfullt. På prosjektets nettsider vises det blant annet til tidligere erfaringer. Lærere melder ofte om at elever føler mestring og får verdifull anerkjennelse, både fra eldre og ansatte i eldreomsorgen. Dette påvirker elevenes selvfølelse i positiv retning, noe som igjen er bra for læringsevnen.

– Jeg sitter igjen med mange fine opplevelser, og håper virkelig at vi kan bruke denne metoden flere ganger, sier Serine Larsen.