NRK Meny

Ungdom får fiske for salg i sommer

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører ungdomsfiskeordningen som gir ungdom mellom 12 og 25 år anledning til å drive fiske i sommerferien. Ordningen gjelder for hele landet i perioden fra og med 20. juni og til og med 12. august, og favner om alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten.