NRK Meny
Normal

Underbemannet domstol skal rydde opp i kompliserte beitekonflikter

I dag bruker Finnmark Jordskifterett to år på å ferdigbehandle eiendomssaker. Nå kan de få jobben med å rydde opp i kompliserte og årelange beitekonflikter.

Tamrein

Reinbeitekonflikter har i mange år vært en verkebyll for både næringen og lovverket. Nå vil regjeringen flytte saksbehandlingen over til Finnmark Jordskifterett, som allerede sliter med bemanningen og lang saksbehandlingstid.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Kapasiteten er svært presset, noe som gir stressede situasjoner hvor vi faktisk ikke klarer å behandle alle sakene som kommer inn til jordskifteretten hvert år, sier leder Dagfinn Kleveland i Finnmark jordskifterett.

Han er positiv til at domstolen kan få oppgaven med å rydde opp i beitekonfliktene i reindrifta på Finnmarksvidda, slik regjeringen foreslår. Men om Kleveland ikke får flere enn dagens tre ansatte frykter han det kan ta lang tid å fastsette beitegrensene.

Må vente til 2019

– Disse sakene vil jo komme som et tillegg til sakene vi allerede sitter med. I dag har vi en forventet saksbehandlingstid på to år. Det betyr at saker som er levert inn i år, ikke kan behandles før i 2019, understreker Kleveland.

Kleveland mener også at den samiske kompetansen må styrkes.

– Denne kompetansen må gjerne også være knyttet til dommerrollen. Om lovforslaget går gjennom, trengs det en dobling av antall ansatte, sier han.

Ellinor Marita Jåma

– Vi hadde ønsket oss en egen kommisjon, men når vi ikke får dette, er jo jordskifteretten det alternativet vi har per i dag, sier leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma,

Foto: Carl Gøran Larsson / NRK

Vil ha egen kommisjon

Reindrifta motsetter seg ikke at jordskifteretten brukes i beitekonfliktene, men Norske Reindriftsamers Landsforbund hadde helst sett en annen løsning.

– Vi hadde ønsket oss en egen kommisjon, men når vi ikke får dette, er jo jordskifteretten det alternativet vi har per i dag. På sikt må man også tilføre kompetanse, noe som er helt avgjørende, sier leder Ellinor Marita Jåma.

Jåma mener det er uheldig om beitekonfliktene ikke får sin løsning.

– Her er det jo viktig å få konfliktene avklart før man i verste fall ser en eskalering av konfliktene som må avklares gjennom å gå rettens vei, sier hun.

Egen prosess

Forslaget om å bruke jordskifteretten har vært på høring, og til NRK sier Landbruks- og matdepartementet at saken skal følges opp i egen prosess. Dagfinn Kleveland i Finnmark jordskifterett mener hans fagstab absolutt kan hjelpe reindrifta videre.

– Vi har kompetanse til å gå inn og stadfeste hva rettighetene er. Vi har også mulighet til å gjennomføre endringer, slik at forholdene blir bedre tilpasset fremtiden i forhold til virksomheten man holder på med, sier han.