NRK Meny

Under landsgjennomsnittet

Finnmark hadde lavest valgdeltagelse under årets stortingsvalg.
Kun 69,9 prosent av befolkningen i fylket valgte å bruke stemmeretten.
Fremmøteprosenten på landsbasis lå i gjennomsnitt på 77,6 prosent viser den foreløpig oversikten.