Ulykkestilsyn på Melkøya

Det ble det ikke påvist noen avvik da Petroleumstilsynet utførte tilsyn på Melkøya i juni i år. Det ble likevel påvist to forbedringspunkt; Oppdatering av eksplosjonsverndokument og at det manglet fareskilt som viser områder der eksplosjonsfarlig atmosfære kan forekomme. Statoil er bedt om å svare innen 15. september.