Ulvemotstandere får billigere fiskekort

Sportsfiskere som skal ha billig fiskekort, må være medlem i et forbund som krever mer jakt på ulv i Norge.

Ulv

På NJFFs landsmøte ble det enighet om å legge trykk på at regjeringen må få fortgang i den framtidige ulveforvaltningen. NJFF krever at ulvebestanden reduseres til 2-3 familiegrupper inklusive grenseflokkene, samt at ulvesonen oppheves.

Foto: Per Løchen / Scanpix

Flere av foreningene som forpakter Finnmarkseiendommens lakseelver, er tilsluttet Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF).

Forbundet krever nå mer jakt på ulv og at ulvesonen blir avviklet.

Men rovdyrvenner som melder seg ut i protest, må betale langt mer for å fiske laks.

– Burde jobbe for alle arter

Willy Pedersen

Willy Pedersen er jeger, sportsfisker og lokalpolitiker i Vadsø, og reagerer på vedtaket fra landsmøtet til NJFF.

Foto: Ole-Maruis Aune Sandmo / NRK

– Jeg synes det er trist at de med bakgrunn i kjæledyrene sine vil fjerne ulven fra norsk natur. NJFF burde ha motsatt standpunkt, der man jobber for at alle arter som hører naturlig hjemme i Norge skal ha en plass i vår fauna, også rovdyr, sier Willy Pedersen.

Han er jeger, sportsfisker og lokalpolitiker i Vadsø, og reagerer på vedtaket fra landsmøtet til NJFF.

Forbundet vil oppheve ulvesonen og godta maksimalt to-tre familiegrupper ved svenskegrensa.

Begrunnelsen er først og fremst at de vil slippe jakthunder løs – uten å være redd for at ulven tar dem.

– For meg har det vært uforenlig å være medlem av NJFF lokalt, fordi man betaler til en forening som jobber mot det man lokalt ønsker, sier Pedersen.

– Jeg tror de lokale foreningene bør tenke seg om, om de egentlig er tjent med å være med i forbundet når de utvikler seg til å bli et særforbund for spesielle interesser.

Fefo holder seg nøytral

Einar Asbjørnsen

FeFo vil ikke legge noen føringer for hvilke saker forpakterne engasjerer seg i.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Et 20- talls laksevassdrag i Finnmark er forpaktet av lag som er tilsluttet NJFF.

Medlemmer har ofte enerett på sesongkort, og de får ned mot halv pris på dagskort.

Grunneier Finnmarkseiendommen ser det likevel ikke som noe problem at du må slutte deg til ulvemotstanderne for å få denne fordelen.

– I de foreningene det gjelder, tenker jeg at det må være opp til den enkelte, sier Einar Asbjørnsen.

Han er leder i utmarksavdelingen i FeFo, og vil ikke legge noen føringer for hvilke saker forpakterne engasjerer seg i.

– Vi har et veldig godt samarbeid med forpakterne, både de som er tilsluttet NJFF og de som ikke er det, så det har ikke vi noen formening om.

Laksefiske i elv

Et 20- talls laksevassdrag i Finnmark er forpaktet av lag som er tilsluttet NJFF. Medlemmer av de lokale foreningene underlagt NJFF, får billigere fiskekort, men er muligens ikke klar over forbundets krav om mer jakt på ulv i Norge.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Meldte seg ut

Vestre Jakobselv jeger- og fiskerforening meldte seg ut da forbundet engasjerte advokat for å motarbeide finnmarkingenes førsterett til å fiske i Jakobselva.

– I mange sammenhenger tror jeg nok vi har et annet syn på sakene her i Finnmark enn det de har sentralt, sier leder Nikolaj Christiansen

Han er glad for å stå på utsida.

– Det har vært helt greit – og en stor fordel, all den tid foreningens kontingentpenger går til foreningen, i stedet for at vi får en liten brøkdel tilbakeført.